Verbeterprojecten

Realiseer duurzame groeikansen

Een verbeterproject helpt uw organisatie het verbeterpotentieel en de groei- en ontwikkelkansen blijvend te realiseren. We starten met het helder definiëren van het probleem. Vervolgens wordt het proces gevisualiseerd, het meetsysteem opgezet en de prestatie van het proces geconcretiseerd.

Aan het eind van deze identificatie heeft u een projectoverzicht op één A4 met een kosten-baten analyse. Daarbij ontvangt u een uitgebreide presentatie van de mogelijkheden op het gebied van besparing en verbetering. Zodra er consensus bereikt wordt over de uitkomsten, starten we met de realisatie van het verbeterpotentieel en de ontwikkel- en groeikansen.

Maximale betrokkenheid

Wij bundelen de krachten tussen uw medewerkers en onze experts en er zal zeer pragmatisch gewerkt worden. Informele (groep)leiders worden gebruikt en er wordt geluisterd naar verborgen argumenten. Management en werkvloer worden maximaal betrokken om de veranderingen te realiseren volgens een duidelijk stappenplan.

verbeterprojecten

Wat levert het u op?

  • Een significante verhoging van uw operationele resultaat en daarmee verlaging van uw operationele kosten.
  • Een volledige beheersing van de capaciteiten en de operationele kosten op de werkvloer.
  • Een optimaal werkend proces op de werkvloer waarin iedere activiteit uitgevoerd zal worden volgens een omschreven werkmethodiek.
  • Gemotiveerde leidinggevenden, die hun team optimaal laten functioneren door het nemen van verantwoordelijkheid en actiegerichtheid, waardoor afwijkingen tot een minimum beperkt zullen worden.
  • De juiste stuurinformatie om aan te kunnen sturen en op te volgen.
  • Dat de weerstand voor veranderingen binnen uw organisatie geminimaliseerd is.

Geïnteresseerd in een nadere toelichting op UPD verbeterprojecten en hun toegevoegde waarde voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Cached on Wed 12/12 20:31