Sectoren Zorg en Welzijn

Structurele verbetering met Lean Six Sigma
 

Binnen de sectoren Zorg en Welzijn is Lean, al dan niet in combinatie met Six Sigma, flink in opkomst. De zorg is een belangrijk onderwerp binnen de politiek in Nederland en iedereen wil graag dat zaken voor de cliënt, de patiënten en diens naasten, blijvend verbeteren. En dat kan ook, is onze ervaring.

Het implementeren van Lean Six Sigma als verbetermethodiek binnen Zorg en Welzijn levert als resultaat een verhoogde klanttevredenheid en een grotere medewerkerstevredenheid op, processen worden doelmatiger en doorlooptijden voor patiënten/cliënten korter en transparanter. Uiteindelijk is dit ook kostenbesparend. De (Master) Black Belts van UNC Plus Delta hebben jarenlange ervaring in diverse zorginstellingen in velerlei functies.

Lean in het Máxima Medisch Centrum

Het Máxima Medisch Centrum is overtuigd van de kracht van Lean wanneer het gaat om het waarde toevoegen voor de patiënten. Bekijk hier het inspirerende verhaal van het Máxima Medisch Centrum over hoe zij Lean ervaren.

Referenties in de sector Zorg & Welzijn

procesverbetering bij Yorneo procesverbetering bij OLVG procesverbetering bij Kraamzus procesverbetering bij GGD BZO procesverbetering bij Antonie van Leeuwenhoek procesverbetering bij Applied Biosystems proces verbeteren bij UMC Radboud proces verbetering  Reinier de Graaf ziekenhuis proces verbeteren Erasmus MC processen verbeteren bij 's Heeren Loo process improvement Jeroen Bosch Ziekenhuis procesverbetering bijNederlands Vaccin Instituut martini ziekenhuis - lean six sigma sector zorg en welzijn procesverbetering stichting kinderpostzegels

Cached on Mon 18/12 9:04

© 2017  UNC Plus Delta. All rights reserved.