Onze Marketing Code - UPD

Onze Marketing Code

Prikkelend, helder en resultaatgericht

Bij UPD geloven we oprecht dat wij toegevoegde waarde hebben voor iedere organisatie in Nederland. We zijn trots op ons werk en onze collega’s en dat delen we graag met de wereld. Soms willen we nog wel eens doorslaan in ons enthousiasme en daarom hebben we een marketingcode opgesteld die we naleven.

De marketingcode is in lijn met 3 van onze kernwaarden: Prikkelend, helder en resultaatgericht.

Prikkelend

We willen je met onze marketinguitingen graag aan het denken zetten. We doorbreken de status quo door een andere kijk op zaken aan te reiken. Dit doen we door een spiegel voor te houden, best practices aan te reiken of inspirerende statements te maken.

De prikkeling die we aanreiken is nooit als persoonlijke aanval bedoeld. Het feit dat dingen altijd beter kunnen, betekent niet dat de huidige situatie per definitie slecht is. We laten mensen, teams en organisaties in hun waarde. Dat geldt zowel voor (potentiële) klanten als voor concullega’s.

Wij positioneren onze meerwaarde door ons te richten op onze eigen kracht. Hierdoor doen we geen afbreuk aan de naam, positionering of dienstverlening van onze concullega’s.

Helder

We zeggen wat we bedoelen, we zijn duidelijk in onze communicatie en laten geen ruimte voor aannames. We maken zaken ook niet onnodig complex, we hebben een broertje dood aan moeilijke woorden. Wij leveren waarde door onze daadkracht en we hebben geen complexe zinsconstructies nodig om dit uit te leggen.

Wanneer we spreken over onze dienstverlening geven we een waarheidsgetrouwe weergave van de aanpak en de resultaten. We beloven geen gouden bergen en we zijn duidelijk over wat er is opgenomen in onze dienstverlening. En dus ook over wat er niet is opgenomen. Bij UPD is er geen noodzaak voor het ‘managen van verwachtingen’ want die zijn vanaf het begin duidelijk in al onze uitingen en communicatie.

Voor onze certificering gelden dezelfde basisregels. Wij geloven dat de meeste waarde voor onze cursisten geleverd wordt in de tijd die ze besteden met onze trainers. Het certificaat is in dat kader enkel de kers op de taart. We gebruiken voor onze certificaten daarom alleen de marktconforme titels. We hoeven de waarde van onze certificaten niet te verhogen door dure – zelf bedachte – titels, onze opleidingen zijn al waardevol genoeg.

Resultaatgericht

Alle uitingen en communicatie doen we met een reden. Net als in onze dienstverlening is onze marketing volledig resultaatgericht. Resultaten die we erkennen zijn niet altijd direct gerelateerd aan omzet. Wij kunnen net zo blij worden van een enthousiaste lezer van een artikel als van een nieuwe klant.

We eisen van onszelf dat al onze uitingen en communicatie dezelfde resultaatgericht hebben. Niet voor ons, maar voor jou als ontvanger van de boodschap. Nadat je één van onze marketinguitingen hebt gezien, is het de bedoeling dat je geïnspireerd bent om anders over hetzelfde na te denken. Of om morgen direct iets anders te doen in jouw dagelijkse werkomgeving.

Wet- en regelgeving

Behalve onze eigen marketingcode, proberen we altijd de geldende wet- en regelgeving na te leven. Dat betekent dat we helder zijn in ons privacy statement, voldoen aan de eisen van platformen als Google (advertentiebeleid) en onze systemen inrichten om te voldoen aan de AVG.

Zijn we iets te enthousiast?

Wij kunnen hele dagen over UPD praten, geen enkel probleem. Soms leidt ons enthousiasme er toe dat we de grenzen van onze eigen marketingcode opzoeken. We begrijpen dat dit voor jou vervelend kan zijn. We proberen elkaar hier scherp op te houden, maar soms is een blik van buitenaf wel fijn. Dus vind jij dat we te enthousiast, te aanwezig of ronduit vervelend zijn? Laat het ons weten, we leren er graag van!

Je kunt ons hiervoor het beste bereiken via 020-345 3015 of door te mailen naar marketing@upd.nl