UPD Consulting - Kom tot strategierealisatie & continu verbeteren

UPD Consulting

Wanneer strategierealisatie of continu verbeteren een uitdaging vormt

Wat zou er gebeuren als iedereen binnen de organisatie de strategie echt begrijpt en omarmt? Als iedereen zich volledig inzet om de gezamenlijke ambities waar te maken en de organisatie continu te verbeteren? In een organisatie waar eerlijkheid, veiligheid, resultaatgerichtheid en continu verbeteren de norm zijn?

Dagelijks zien wij organisaties waar het maar niet lukt om de strategie werkend te krijgen. Waar de belangrijkste gesprekken gevoerd worden in de wandelgangen en juist niet op de plek waar ze gevoerd moeten worden. Waar weerstand tegen verandering gezien wordt als beren op de weg en niet als logisch gedrag van mensen die de verandering doormaken. Organisaties waar de waan van de dag regeert en waar geen tijd wordt gemaakt voor structurele verbeteringen die de dagelijkse operatie en verandering in balans moeten brengen. Organisaties waar het potentieel van mensen onvoldoende wordt benut.

Bij UPD helpen we juist die organisaties waar strategierealisatie of continu verbeteren een uitdaging vormt. Wij faciliteren leiders, managementteams en medewerkers bij het samen komen tot strategierealisatie, continu verbeteren en het daarbij behorende beleid.

Dit doen we aan de hand van een integrale aanpak waarin mens en methode hand in hand gaan. We geloven namelijk dat harde en zachte factoren bij verandering onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Het één kan nooit succesvol zijn zonder het ander. Alleen in perfecte harmonie wordt duurzame verandering gerealiseerd.

Wat we doen

Strategierealisatie en continu verbeteren in een complexe snel veranderende wereld vragen om lerende en wendbare organisaties. Wij helpen het leiderschap bij het creëren van een cultuur waarin de diversiteit, het potentieel en de veranderkracht op alle niveaus in de organisatie wordt benut.

Door de logica van de medewerkers te omarmen maken we abstracte visies, beleidsplannen en strategieën concreet en uitvoerbaar. Wij operationaliseren luchtkastelen in een strategische dialoog met de mensen die het echt moeten gaan doen. Daarmee zorgen we voor een open en veilige cultuur waarin leren en ontwikkelen van mens en organisatie voorop staan. Zo wordt continu verbeteren en blijvende prestatieverbetering de norm.

Sectoren

Onze expertise is sector-onafhankelijk. Toch hebben wij in een aantal specifieke sectoren veel ervaring en oplossingen ontwikkeld. Daardoor zijn wij succesvol in een grote verscheidenheid aan sectoren. Wij werken voor (onderdelen van) middelgrote tot grote private en publieke organisaties. Van overheid tot zakelijke dienstverlening en van het onderwijs tot de industrie. Meer weten over onze expertise in deze branches en hoe we organisaties helpen met hun uitdagingen?

Lees dan hier verder

Onze Expertise

 • Strategierealisatie

  Wat zou er mogelijk zijn als iedereen de strategie van de organisatie begrijpt, omarmt en gemotiveerd is om deze te realiseren?

  We helpen organisaties bij het aanscherpen van de strategie en het formuleren van concrete, heldere en breed gedragen strategische initiatieven. We begeleiden de strategische dialoog en zorgen dat onderlinge verschillen tussen mensen benut worden. Zo mobiliseren we het altijd aanwezige verlangen om samen te leren en dingen voor elkaar te krijgen.

  Meer informatie
 • Continu verbeteren

  Wat zou er met de kwaliteit, klanttevredenheid en financiële resultaten gebeuren als de dienstverlening van de organisatie continu wordt verbeterd?

  Aan de hand van Lean, (Lean) Six Sigma en/of Agile helpen we organisaties om continu te verbeteren. Hierbij maken we langetermijndoelstellingen zo concreet dat er dagelijks op gestuurd kan worden op de werkvloer. Continu verbeteren leidt tot een nieuwe manier van werken en samenwerken. Van de werkvloer tot aan het leiderschap.

  Meer informatie
 • Leiderschap & Cultuur

  Hoe succesvol zou een organisatie zijn als het leiderschap en de organisatiecultuur perfect aansluiten op de strategie?

  Strategie gaat over de vraag wat we gaan doen om onze ambitie of het gewenste resultaat te behalen. Wij helpen leiders bij het ontwikkelen van de cultuur die nodig is voor strategierealisatie. De strategie die wordt uitgevoerd is de cultuur: het collectieve gedrag dat berust op aannames, waarden en overtuigingen over wat echt belangrijk is om succesvol te zijn.

 • Organisatieontwikkeling

  Kan een organisatie wendbaar en flexibel zijn en tegelijkertijd de strategierealisatie optimaal ondersteunen?

  We leven in een snel veranderende en complexe wereld. Disruptieve concurrentie, technologische ontwikkelingen en globalisering vormen een constante uitdaging voor organisaties. Deze uitdagingen vragen om lerende en wendbare organisaties. Wij helpen leiders en hun teams bij het ontwerpen van een effectieve organisatie-inrichting en de transitie naar een wendbare organisatie.

 • Teamontwikkeling

  Resultaatverantwoordelijke en zelfsturende teams die effectief samenwerken met elkaar en met andere teams.

  We helpen bij het ontwikkelen van succesvolle, zelfstandige en resultaatgerichte teams met een heartbeat, waar werkzaamheden worden gepland en resultaten worden geëvalueerd. Teams die doelen weten om te zetten in concrete resultaten. En waar teamleden zich veilig en thuis voelen.

 • Prestatieverbetering

  Wat als er geen zorgen meer zijn over de prestaties van een proces, team of afdeling? En iedereen zich kan richten op structurele verbetering in plaats van het blussen van brandjes?

  Wij helpen organisaties hun verbeterpotentieel in kaart te brengen en vervolgens te realiseren. Daarbij kijken we onder meer naar zaken als klanttevredenheid, kwaliteit, kosten en doorlooptijden. En uiteraard ondersteunen we de duurzame realisatie van de prestatieverbetering. Anders is ons werk niet gedaan.

Hoe we werken

Wij doorgronden de context, strategische ambities, governance, organisatie-inrichting en operationele processen. Wij verdiepen ons in de organisatiedynamiek, effectiviteit van leiderschap, teams en individuen en de interpersoonlijke relaties. Kortom: wij werken integraal aan de harde en zachte factoren die het succes bepalen.

Wij weten uit ervaring dat harde en zachte factoren bij verandering onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. We zien dat veel organisaties zich nog laten verleiden om deze twee elementen te splitsen in verbeter- en cultuurprogramma’s. Echter kan het één nooit succesvol zijn zonder het ander. Daarom werken wij aan de hand van een geïntegreerde aanpak, waar mens en methode hand in hand gaan.

Wij houden er niet van om zaken moeilijker te maken dan nodig is. Wij maken complexiteit eenvoudig. En we zeggen waar het op staat. Zo weten we allemaal waar we aan toe zijn en kunnen we verder.

Het resultaat van onze dienstverlening is geen ‘papieren tijger’ en geen ‘opdracht’ aan medewerkers. De medewerkers bereiken het resultaat zelf. Met behulp van aansprekende en betekenisvolle indicatoren zorgen we dat ze geconfronteerd worden met het resultaat van hun inspanningen – zowel de positieve als de negatieve. Zo maken we resultaten tastbaar en problemen zichtbaar. Voor iedereen, op ieder niveau.

Wie we zijn

UPD-consultants zijn gedreven en positief kritische meedenkers en -doeners die werken met hun hoofd, handen en hart. Wij hebben het lef om de lastige vragen te stellen, te confronteren en uit te dagen, maar ook de compassie en empathie die nodig is om mensen mee te krijgen in het veranderproces.

Meer weten over UPD consulting?

Guyonne Schellings UPD

Neem voor meer informatie over strategierealisatie en continu verbeteren contact op met Guyonne Schellings via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: contact@upd.nl