Lean Six Sigma Black Belt Certificering - UPD

Certificering Black Belt

Certificering voor Lean Six Sigma Black Belts en Black Belts in Lean

De Black Belt Certificering bestaat uit twee delen: een theorie- en een praktijkcertificaat.

Theoriecertificaat Black Belt

Het schriftelijke bewijs dat u de Lean Six Sigma of Lean methoden en technieken op het niveau van een World Class Lean Six Sigma Black Belt training beheerst. De training van UPD kent een curriculum dat geheel in lijn is met de internationaal erkende ‘Body Of Knowledge’ van ASQ en IASSC.

Praktijkcertificaat Black Belt

Het praktijkcertificaat is de kroon op uw opleiding: het is de proeve van bekwaamheid die aangeeft dat u niet alleen de theorie beheerst, maar deze ook in de praktijk heeft weten toe te passen door een project – met gebruik van de juiste tools en veranderkundige vaardigheden – succesvol af te ronden.

Waarom kiezen voor het praktijkcertificaat?

 • Het praktijkcertificaat is de kroon op uw opleiding, uw certificering is compleet.
 • U haalt het maximale uit de opleiding en u brengt het geleerde direct in de praktijk.
 • Zorg voor impact met uw verbeterproject.

Om in aanmerking te komen voor UPD certificering, gelden de volgende criteria:

Theoriecertificaat:

 • Met goed resultaat afsluiten van een Black Belt theorie-examen, bestaande uit meerkeuzevragen.
 • Het theorie-examen toetst begrip van de Lean of Lean Six Sigma methoden & technieken en begrip van statistische analyses met SigmaXL.
 • Het betreft een ‘open boek examen’, gebruik van laptop met SigmaXL is toegestaan.

Praktijkcertificaat:

 • Theorie-examen succesvol afgerond.
 • Lean: succesvol afronden van twee verbeterinitiatieven waarin u de theorie toepast met een strategisch belang, passend in de deployment structuur.
 • Lean Six Sigma: succesvol afronden van twee projecten met een in de lijn geborgd resultaat en een minimale verbetering ter van € 100.000, geaccordeerd door een bevoegde controller uit het bedrijf en onderschreven door de Project Champion.
 • Lean Six Sigma: projectdocumentatie conform de indeling van de DMAIC storyboard, zoals aangegeven in het standaard UPD template.
 • Lean Six Sigma: er is gebruik gemaakt van de in de UPD toolbox aangegeven ‘verplichte tools’.

Het succesvol afronden van het Lean Six Sigma project zal door UPD worden beoordeeld aan de hand van:

 • Documentatie review (o.b.v. storyboard, toolbox en eventuele ondersteunende datafiles).
 • Review interview (30-45 min per project).
 • Schriftelijke feedback naar aanleiding van vragen en/of opmerkingen.

Hierna volgt het uitreiken van het certificaat.

Voor wie?

Opgeleide Lean Six Sigma Black Belts die een formele en onafhankelijke certificering wensen.

Door wie?

Ervaren UPD (Master) Black Belt die de begeleiding in het certificatieprogramma van je keuze verzorgt.

Investering?

Het standaardtarief voor de praktijk certificering bedraagt € 495,- ex Btw. Neem even contact op voor een investeringsindicatie voor de overige certificatieprogramma′s. De investering is afhankelijk van het gekozen instituut en de benodigde coaching & begeleiding vanuit UPD.

Onafhankelijk getoetste Certificatieprogramma’s

Screening voor deelname aan één van deze programma’s vindt plaats door toetsing van de verworven kennis en vaardigheden middels bovenstaand UPD certificatieprogramma. Aan de hand van de uitkomsten van deze screening zal het te volgen traject (inclusief eventueel aanvullende coaching en training) met je worden besproken met een Master Black Belt van UPD.

Certificatieprogramma Lean Six Sigma Nederland

De vereniging LSSN heeft een onderzoek gedaan naar de curricula van Black Belt opleidingen en certificering criteria van een aantal grote bedrijven in Nederland. Op basis van dit onderzoek heeft de LSSN het initiatief genomen om onafhankelijk Lean Six Sigma Black Belts te certificeren.

U bent een geschikte kandidaat als u minimaal twee projecten naar tevredenheid van de sponsor hebt afgerond. Dit is onderbouwd doordat zowel coach als sponsor de kandidaat met een voldoende scoren op de Lean Six Sigma Nederland acceptatietoets. In deze toets worden vragen gesteld die helpen om veranderkundige competenties te kunnen beoordelen. De toets wordt toegezonden zodra u zichzelf inschrijft als kandidaat voor het assessment. Daarnaast heeft u als geschikte kandidaat een traceerbare theoretische Lean Six Sigma Black Belt opleiding met goed gevolg afgerond.

ASQ Certificatie

Voor certificatie tot ‘ASQ Certified Six Sigma Black Belt’, zal de deelnemer naast het behalen van het Engelstalige ASQ-examen (4 uur, 150 multiple choice vragen), tenminste 2 DMAIC projecten moeten hebben afgerond; óf 1 project en minimaal drie jaar aantoonbaar werkervaring op het gebied van Six Sigma moeten hebben. Projecten moeten een aantoonbaar en gekwantificeerd (business) resultaat hebben.

IASSC Certificatie

UPD is een IASSC Accredited Training Organization® (ATO). Dit betekent dat UPD kandidaten begeleidt naar het juiste opleidingsniveau om het IASSC examen af te kunnen leggen. Deze begeleiding bestaat uit coaching in de vorm van een strippenkaart.

De International Association for Six Sigma Certification is een onafhankelijk instituut dat trainingsprogramma’s van opleiders toetst tegen de Body of Knowledge voor Lean Six Sigma opleidingen. Daarnaast is de kennis en achtergrond van de trainers bepalend voor een accreditatie door het IASSC.

LCS Certificatie

UPD is door Cardiff University geaccrediteerd om Lean certificeringen toe te kennen volgens het Lean Competence System (LCS). Het Lean Competency System is een internationaal gerenommeerd framework voor training en praktijkervaring. Cardiff en het aan LCS gekoppelde leancompetency.orghebben een leidende positie in de wereld op het gebied van onderzoek en educatie in innovatie en toepassing van Lean in diverse sectoren.