Strategierealisatie - Realiseer de ambities en blijf leren | UPD

Strategierealisatie

Realiseer de ambities en blijf leren

Een strategie is pas waardevol als het de organisatie lukt om deze ook daadwerkelijk te realiseren. En dat is een uitdaging waar organisaties regelmatig tegenaan lopen.

Het onvermogen van organisaties om tot strategierealisatie te komen komt voor uit een tekort aan concreetheid, betrokkenheid en een cultuur van gezamenlijk leren.

Komen tot strategierealisatie

Voor veel medewerkers is een strategie ‘zo’n wollig document’ van het leiderschap. Het is weinig concreet en daardoor is het eenvoudig om het er mee eens te zijn. Er wordt dus snel consensus bereikt over de strategie. Maar wat vaak onderbelicht blijft is dat om tot strategierealisatie te komen er significant dingen veranderd moeten worden binnen de organisatie. En dat de realisatie van de strategie veelal door de medewerkers van de organisatie gedaan moet worden. En als zij de strategie niet begrijpen, niet dragen en er niet enthousiast over zijn, de strategie niet gerealiseerd zal worden.

Strategierealisatie lukt alleen als het lukt om concreet en specifiek te worden in plaats van abstract om het sneller eens te kunnen zijn. En als het lukt om de aanwezige verschillen te benutten en niet onder tafel houden om de neuzen makkelijker dezelfde kant op te krijgen. Wanneer organisaties er in slag om concreet te worden en verschillen te benutten, dan mobiliseert dat het altijd aanwezige verlangen om samen te leren en dingen voor elkaar te krijgen. Zo ontstaat een organisatie waarin het veilig is en leren en continu verbeteren niet alleen worden aangehangen, maar ook wordt gepraktiseerd.

Hulp bij strategierealisatie

We helpen organisaties en hun leiders bij het aanscherpen van de strategie en het formuleren van concrete, heldere en breed gedragen strategische initiatieven. We ondersteunen ze bij het voeren van de strategische dialoog over hoe de strategie gerealiseerd kan worden. Tijdens deze dialoog wordt duidelijk wat er nog geleerd moet worden om tot strategierealisatie te komen. Maar ook hoe zou kunnen mislukken. Dit zorgt voor een leerproces dat daadwerkelijke realisatie mogelijk maakt. Dat lukt alleen als we concreet en specifiek worden in plaats van abstract om het sneller eens te kunnen zijn. Dat lukt verder alleen als we de aanwezige verschillen benutten en niet onder tafel houden om de neuzen makkelijker dezelfde kant op te krijgen. Lukt het concreet te worden en verschillen te benutten, dan mobiliseert dat het altijd aanwezige verlangen om samen te leren en dingen voor elkaar te krijgen. Zo ontstaat een organisatie waarin het veilig is en leren en continu verbeteren niet alleen worden aangehangen, maar ook wordt gepraktiseerd.

Lees hier meer over onze hulp bij strategierealisatie.


Maak een afspraak

Geen enkel individu, team of organisatie is hetzelfde. Er bestaat dus ook geen blauwdruk naar succes. Om je op weg te helpen bij het realiseren van jouw ambities staan onze experts klaar om al je vragen te beantwoorden. Je kunt ons bereiken via het telefoonnummer +31 (0)20 - 345 30 15 (kantooruren) of laat via onderstaand formulier je gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Afspraakformulier