Workshops voor Brancheverenigingen - UPD

Workshops voor Brancheverenigingen

We zien dat in tijden van economische crisis organisaties veelal kijken naar methodes als Lean, Lean Six Sigma en Agile om kosten te reduceren. En eerlijk is eerlijk, in potentie kunnen deze methodes dat realiseren. Helaas zijn ze geen van allen ‘plug-and-play’. Implementatie van deze methodes werkt alleen als het zorgvuldig en volledig gedaan wordt en als de organisatie echt bereid is om de filosofie te omarmen.

Workshops voor brancheverenigingen

We zien dagelijks implementaties van dit gedachtegoed mislukken met alle gevolgen van dien. Om dat te voorkomen geven we organisaties graag een goed beeld van iedere methode. We laten niet alleen zien wat een methode kan betekenen. Maar ook wat de randvoorwaarden voor succes zijn.

Kennismakingsworkshops voor brancheverenigingen

In samenwerking met brancheverenigingen organiseren we kennismakingsworkshops voor de branche. In deze workshops gaan we dieper in op een bepaalde methode of adviseren organisaties over welke methode voor hen het meest geschikt is. Iedere methode heeft namelijk unieke eigenschappen waardoor het voor bepaalde organisaties of branches beter toepasbaar is.

Tijdens de workshops gaan we ook in op het implementeren van de methodes. We maken het hierin zo klein mogelijk; wat kunnen medewerkers morgen al doen om hieraan bij te dragen? En hoe doen ze dat dan precies?

Als marktleider op het gebied van continu verbeteren en vernieuwen hebben we beschikking over een heel scala van methodes en filosofieën. Hieronder een kort overzicht van de methodes:

Lean

Lean is een business strategie en vooral een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen. Hierdoor worden verspillingen geëlimineerd.

Door de klant centraal te stellen creëer je maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minimale inspanning. Hierdoor verbetert de kwaliteit, worden doorlooptijden verkort en verminderen de kosten. Dat heeft een positief effect op de zowel de klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid en de winst.

Lean kan in vrijwel iedere organisatie toegepast worden. We zien in de praktijk dat het veelvuldig ingezet wordt in de volgende omgevingen: Service-Admin, Zorg, Onderwijs en Overheid.

Lean Six Sigma

De focus van Lean Six Sigma ligt op het verhogen van de klanttevredenheid en het genereren van (financiële) resultaten voor de organisatie. Door te focussen op datgene wat voor de klant écht belangrijk is en fouten in de uitvoering terug te dringen, wordt het aantal processtappen gereduceerd (Lean) en de uitkomst van de processen voorspelbaar gemaakt (Six Sigma).

Lean Six Sigma kent haar oorsprong in de industrie, maar heeft zich de laatste vijftien jaar in bijna elke type organisatie met succes gemanifesteerd. De methode wordt veelvuldig toegepast bij bedrijven in: Industrie, Productie, Transport, Logistiek, Financiele dienstverlening en Zorg.

Agile/Scrum

Agile is niet één specifieke methodiek, maar juist een verzameling van allerhande principes en methodes. Binnen één project kunnen er dus meerdere methodes heel goed werken om een bepaald product voor een bepaalde klant op te leveren. Methodieken die binnen het Agile-spectrum vallen zijn onder andere: DSDM, (R)UP, Extreme Programming (XP) en wellicht de bekendste: Scrum. Al deze methodes gaan uit van dezelfde basisprincipes, vastgelegd in het ‘Agile Manifesto’.

Scrum is eenvoudig toe te passen, er is nauwelijks sprake van overhead. Een Scrumteam is zelfsturend en betrekt ieder teamlid bij een project, eveneens de klant, de gebruiker en de opdrachtgever. Snelle, duidelijke inzichten en heldere verwachtingen voor alle partijen leveren het gewenste product, op de juiste tijd.

Agile/Scrum heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht gemaakt. We zien in de praktijk vaak dat deze methode gebruikt wordt om extra slagkracht te geven aan bestaande verbeterprogramma’s. Omdat Agile/Scrum meer te maken heeft met de teamdynamiek en minder met processen is het prima toepasbaar in iedere branche.

Een workshop organiseren voor de branche?

Daar dragen we graag ons steentje aan bij. Omdat iedere branche uniek is, zorgen we dat iedere workshop perfect aansluit op de behoefte van de aanwezige organisaties. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Even van gedachten wisselen over de mogelijkheden?

Dat kan, we denken graag met jullie mee. Neem daarvoor vrijblijvend contact op met Jof Houben via: 020 – 345 3015. Je kunt ook hieronder het contactformulier invullen, dan nemen zij contact met je op.