Wat is RPA?

RPA staat voor Robotic Process Automation en heel simpel gezegd is dat het automatiseren van repetitieve handelingen. Het is in feite een softwareoplossing en er komt niet echt een robot aan te pas. Heb je bijvoorbeeld weleens over de schouder van een collega meegekeken en je verbaasd over de hoeveelheid handelingen die hij of zij moest doen? Continu schakelen tussen ERP & CRM systemen, verschillende databases én Excellijsten? En hoe hij of zij elke keer opnieuw dezelfde bewerkingen uitvoert in deze systemen? Dat zijn nou exact de handelingen die je met RPA kunt automatiseren.

RPA in de plaats van een menselijke interface

Het bovenstaande voorbeeld zal bij veel mensen direct herkenning oproepen. En eigenlijk is dat ontzettend zonde, want de collega in kwestie is eigenlijk een menselijke interface. Een menselijke interface die continu dezelfde handelingen aan het uitvoeren is. Handelingen die niet direct waarde toevoegen voor de klant. Zou het niet veel logischer zijn om computers de handelingen uit te laten voeren zodat de collega zich kan richten op het creëren van waarde voor de klant? Dat is exact de vraag die met RPA beantwoord wordt.

Wat zijn de voordelen van RPA voor organisaties?

  • Snelheid: Doorlooptijden worden verkort doordat robots heel snel werken. Daarnaast zijn zij 24 uur per dag en alle dagen van de week beschikbaar.
  • Kwaliteit: Doordat een robot consistent is wordt de kwaliteit voorspelbaar. De logica en ‘business rules’ bepalen wat hij doet. Fouten worden daardoor niet gemaakt. Tenzij er in de praktijk iets verandert. Of in een van de systemen die de robot gebruikt. Daarom is het goed periodiek te bekijken of de robot aangepast moet worden.
  • Flexibiliteit: Hoge volumes tijdens piekperiodes kunnen robots verwerken. Het meebewegen met de drukte in de markt wordt daardoor beter haalbaar.
  • Schaalbaar: Robots kunnen worden hergebruikt. Hierdoor kunnen zij snel gecombineerd worden tot nieuwe robots. Veel organisaties bouwen een bibliotheek van robots en robot onderdelen. Zo hergebruik je componenten die je al hebt en win je tijd.
  • Focus op de klant: Medewerkers krijgen door RPA tijd en ruimte voor die taken die echte waarde opleveren. Begrijpen van de behoefte en emotie van de klant. Ruimte hebben om daar flexibel op in te spelen. Interne medewerkers krijgen tijd voor betere analyses, inspelen op afwijkingen en ontwikkelen van betere manieren van werken.

Download de gratis Whitepaper

Met deze Whitepaper krijg je van ons de handvatten om zelf te beoordelen of jouw processen geschikt zijn voor RPA, of RPA aansluit bij jouw Operational Excellence programma en hoe je tot de juiste werkwijze komt.

Kortom, de moeite waard voor iedereen die bezig gaat met een RPA-traject.