Verbeteren van de onderwijskwaliteit bij Arcus College - UPD

Verbeteren van de onderwijskwaliteit bij Arcus College

Van visie naar hogere studententevredenheid

Door: Lei Ortmans, Onderwijsmanager Welzijn 2, Arcus College

leiBij de teams Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk / Onderwijs Assistent is de studenttevredenheid laag. De uitkomsten van de JOB-enquête 2014 laten een studenttevredenheid lager dan 6 zien. In 2016 is er sprake van een lichte stijging van de studenttevredenheid, maar deze ligt nog altijd ruim beneden de organisatiedoelstelling (gemiddelde score van 8). Daarnaast scoort Arcus met deze opleidingen in de onderste regionen van de MBO-gids.

Rollen en verantwoordelijkheden zijn binnen het team niet altijd duidelijk en de verschillende onderwijsprocessen zijn onvoldoende gestructureerd. Dit heeft invloed op het team-functioneren. Daarnaast speelt dat mensen binnen beide teams elkaar niet aanspreken en een gevoel van onveiligheid ervaren. Zodoende is de behoefte ontstaan om met beide teams een verbetertraject in te gaan om de lage studenttevredenheid en de beperkte teamcohesie aan te pakken, en daarmee de kwaliteit van onderwijs te verbeteren.

Binnen Arcus had een aantal personen al een training MBObeter gevolgd en inzicht verkregen in de mogelijkheden die de methode biedt voor onderwijsteams. De grondige en gestructureerde aanpak van MBObeter spreekt mij erg aan, vandaar dat we ervoor hebben gekozen om binnen beide teams met MBObeter aan de slag te gaan. In een periode van 3 maanden hebben we met een werkgroep van (kern)docenten geanalyseerd welke oorzaken ten grondslag liggen aan de lage studenttevredenheid, welke teamdynamieken een effectief team-functioneren tegengaan en hoe de kwaliteit van onderwijs verbeterd kan worden. Het prettige van MBObeter is dat we met een brede blik hebben gekeken naar allerlei mogelijke oorzaken en vervolgens zijn gaan prioriteren en trechteren. Zo zijn we tot een gezamenlijk beeld gekomen van het belangrijkste verbeterpotentieel. We hebben bovendien een eigen meetinstrument voor studenttevredenheid ontwikkeld, zodat we komend schooljaar goed kunnen volgen hoe de studenttevredenheid binnen de teams ontwikkelt.

Ik ben blij met de wijze waarop de analyse is uitgevoerd en met het verbeterplan dat er nu ligt. Trots ben ik op de manier waarop de werkgroepen hebben samengewerkt en ik ben erg tevreden met de professionele en aangename begeleiding van Daniël Elzas van UPD. Vanwege de gestructureerde aanpak en het idee van ‘vreemde ogen dwingen’ raad ik onze organisatie aan om MBObeter breder te gebruiken.

Nu is er werk aan de winkel om daadwerkelijk te gaan verbeteren. Maar er is gelukkig ook enthousiasme en energie binnen het team om aan de slag te gaan. We gaan onder begeleiding van UPD met beide teams aan de slag om de verbeteringen thematisch aan te pakken. Aan het eind van schooljaar 2016/2017 verwachten we de belangrijkste verbeteringen uit het verbeterplan succesvol te hebben ingevoerd, met als resultaat: duidelijke en goed lopende onderwijsprocessen, hogere studenttevredenheid en een professionele samenwerking binnen de teams.

Over Arcus college

Arcus college is een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) voor mbo-onderwijs met een aanbod van 200 verschillende opleidingen, volwasseneneducatie en bedrijfsopleidingen. Bij Arcus college studeren ruim 7500 studenten en werken 900 medewerkers. Neem een kijkje op de website van Arcus college.

Wilt u meer weten over MBObeter light of Lean in het onderwijs? Schrijf u dan in voor één van de kosteloze kennissessies Lean in het onderwijs.