Lean Opleidingen gericht op de sector | UPD Academy

Sector-specifieke Lean opleidingen

Lean filosofie gecombineerd met de dynamiek van de sector

Verspillingen reduceren, klantwaarde vergroten en continu verbeteren. De achterliggende principes van Lean zijn toepasbaar binnen iedere werkomgeving, in iedere sector. Toch is het soms lastig om de Lean theorie toepasbaar te maken voor een bepaalde sector. Met die gedachte in het achterhoofd hebben we binnen ons Lean-opleidingsaanbod sector-specifieke trajecten ontwikkeld.

Sector-specifieke Lean opleidingen

Lean kent zijn oorsprong bij Toyota, maar dat betekent niet dat het alleen toepasbaar is binnen een productie-omgeving. Sterker nog, we zien dat het Lean-gedachtegoed juíst heel goed toepasbaar is binnen andere sectoren. Bijvoorbeeld bij het (her)inrichten van de dienstverlening met extra focus op de burger bij overheidsinstellingen. Of bij het creëren van optimale waarde voor studenten, de maatschappij en de arbeidsmarkt door onderwijsinstellingen.

De kennis is hetzelfde, de toepassing varieert

De Lean filosofie is tijdloos en breed toepasbaar, iedere organisatie in iedere sector kan actief werken aan het vergroten van de klantwaarde en het reduceren van verspilling. Alleen de wijze waarop ze dat doen verschilt per werkomgeving. Dit is afhankelijk van de dynamiek van de sector, de invloed van interne en externe factoren en de aard van het werk.

Door sector-specifieke Lean opleidingen te ontwikkelen, helpen we organisaties om de Lean filosofie toepasbaar te maken voor de sector waar zij in opereren. Dit doen we door de voorbeelden tijdens onze opleidingen toe te spitsen op de werkomgeving van de deelnemers, de taal van de sector te integreren in onze opleiding en door de opleidingen te laten verzorgen door trainers die ruime ervaring hebben in de sector. Vooral het laatste helpt de deelnemers enorm bij het direct toepasbaar maken van de kennis die ze aangereikt krijgen. Kort samengevat zorgen onze sector-specifieke opleidingen ervoor dat:

  • De kennis beter beklijft door gebruik van aansprekende voorbeelden;
  • Deelnemers zich herkennen in de inhoud van de opleidingen doordat we dezelfde taal spreken;
  • De dynamiek van de sector verwerkt is in de aanpak, en
  • Deelnemers de kennis en vaardigheden dus direct in kunnen zetten om resultaten te boeken binnen de eigen werkomgeving.

Lean opleidingen voor het onderwijs

Het onderwijs is uniek door de complexiteit aan stakeholders. Zij hebben namelijk niet alleen te maken met een eindklant (de student), maar moeten tegelijkertijd ook rekening houden met een externe stakeholder (de inspectie). Daarbij is het onderwijs uniek door de diversiteit aan samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld docententeams die niet dagdagelijks met elkaar samenwerken. En is er een continue zoektocht naar balans tussen focus op het primaire proces en de ondersteunende processen.

In de Lean opleidingen voor het onderwijs combineren we de taal en dynamiek van het onderwijs met de achterliggende principes van de Lean filosofie. Het resultaat zijn direct toepasbare opleidingen die meteen bijdragen aan verbeterde resultaten binnen de onderwijsinstelling.

Lean opleidingen voor het Onderwijs >>

Lean opleidingen voor de (semi-)overheid

Organisaties binnen de (semi-)overheid zijn continu in beweging. De toenemende eisen die de burger aan hen stelt, decentralisatie en Europese wetgeving zorgen ervoor dat de organisaties in een vorm van continue transformatie terecht komen. En juist in deze situaties kan de Lean filosofie hen helpen om zich te richten op wat echt belangrijk is, om verspillingen tot een minimum te beperken en om optimale waarde te creëren voor hun klant: de burger.

In onze sector-specifieke opleidingen voor de (semi-)overheid hebben we de complexiteit en dynamiek van de sector verwerkt in de opleiding. Daarbij hanteren we – waar mogelijk – de taal zoals die wordt gebruikt binnen de overheid. Het resultaat is een herkenbare opleidingen, gebaseerd op een beproefde filosofie, waarmee deelnemers direct de resultaten van de organisatie kunnen verbeteren.

Lean opleidingen voor de (semi-)Overheid >>

Lean opleidingen voor de zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverleners staan onder continue druk. Deze continue druk komt voort uit de noodzaak om optimale waarde te creëren, met behulp van digitale hulpmiddelen waar nodig en tegen een zo laag mogelijke prijs. Met name het laatste punt zorgt ervoor dat veel zakelijke dienstverleners zoeken naar kostenbesparing. Terwijl de Lean filosofie heeft bewezen dat een focus op klantwaarde uiteindelijk vanzelf leidt tot een verlaging van de kosten.

De snelheid waarmee zakelijke dienstverleners moeten veranderen en zich aan moeten passen is uniek voor deze sector. En daarbij is het de sector bij uitstek waarin digitalisering een helpende hand kan bieden. Deze specificaties hebben we verwerkt in onze Lean opleidingen voor de Zakelijke Dienstverlening. Het resultaat zijn praktijkgerichte opleidingen waarmee de deelnemers direct aan de slag kunnen om optimale klantwaarde te creëren binnen de zakelijke dienstverlening.

Lean opleidingen voor de Zakelijke Dienstverlening >>

Lean opleidingen voor de Industrie

Duurzaamheid, circulariteit en een internationaal karakter. Dit zijn bij uitstek de thema’s waar veel bedrijven binnen de industrie mee te maken hebben. Waar de sector van origine primair gedomineerd werd door thema’s als procesbetrouwbaarheid en leverbetrouwbaarheid, wordt de sector nu steeds complexer.

In onze Lean opleidingen voor het Industrie combineren we deze dynamiek – en de actuele thema’s – met de achterliggende principes van de Lean filosofie. Het resultaat zijn direct toepasbare opleidingen die organisaties binnen de industrie helpen om wendbaar, innovatief en betrouwbaar te worden.

Lean opleidingen voor de Industrie >>

Op zoek naar een sector-specifieke opleiding?

Jof Houben UPD

Herken je jouw sector niet in de sectoren hierboven? Of ben je op zoek naar een andere sector-specifieke opleiding dan onze Lean opleidingen? Neem dan even contact op met Jof Houben via onderstaande gegevens.

Hij helpt je graag bij het vinden – of creëren – van een passende opleiding voor jouw team of organisatie.

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: academy@upd.nl