Subsidieregeling ESF duurzame inzetbaarheid

UPD stimuleert duurzame inzetbaarheid

Wilt u de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers stimuleren en een bijdrage leveren aan gezond, competent, gemotiveerd en productief werken? Dan biedt ESF Duurzame Inzetbaarheid ondersteuning. En door onze ervaring met dit soort aanvragen, is de kans op honorering groter.

Het afgelopen jaar heeft UPD met succes een zestal trajecten voor het verkrijgen van subsidie kunnen voordragen bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om investeringstrajecten voor te dragen. Momenteel bereiden we voorstellen voor in het kader van de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid.

Achtergrond van de regeling

Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een steeds urgenter thema. Bedrijven zullen maatregelen moeten treffen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden, zodat deze tot aan de pensioenleeftijd inzetbaar blijven. Doelstelling is meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

ESF Duurzame Inzetbaarheid biedt ondersteuning voor projecten die gericht zijn op een van de volgende thema’s:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere levensstijl en het terugdringen van werkstress
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden
  • Het stimuleren van interen en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van individuele ambities en ondernemerschap
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 10.000,-, waarbij alleen de uren van een externe adviseur subsidiabel zijn.

Meer weten?

Wilt u weten of uw project en uw organisatie aan de voorwaarden voldoet? Wij zoeken dat voor u uit! Komt u in aanmerking dan begeleiden wij u bij het aanvragen van de subsidie. Wordt de subsidie goedgekeurd, dan begeleiden wij u uiteraard ook bij de verdere afhandeling. Wij nemen u het werk graag uit handen, laat ons uw subsidie aanvragen! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rene van de Looij (020-3453015) of u kunt het contactformulier invullen, dan zoeken wij contact met u.