Lean opleidingen voor de (semi-)overheid | UPD Academy

Lean opleidingen voor de (semi-)overheid

Lean principes toepasbaar gemaakt voor overheidsinstellingen

Lean is wereldwijd bekend één van de meest toegepaste filosofieën om te werken aan het reduceren van verspilling en het verhogen van de klantwaarde. Lean kent de oorsprong weliswaar in een productie-omgeving (Toyota), maar het gedachtegoed is net zo goed toe te passen binnen de (semi-)overheid. Wij helpen organisaties binnen de overheid om Lean succesvol te implementeren door onze Lean opleidingen ook sectorspecifiek aan te bieden.

Lean opleidingen voor de Overheid

Door onze Lean opleidingen specifiek te maken voor de (semi-)overheid, maken we de kennis direct toepasbaar voor de deelnemers. Zo leren zij tijdens de opleiding direct hoe ze de kennis kunnen inzetten om de dienstverlening naar de burger te verbeteren, verspilling in het werk tot een minimum te reduceren en de nodige rust te brengen in een organisatie die in een continue transformatie zit.

Dezelfde kennis, andere toepassing

Werken volgens de Lean filosofie is in essentie een verandering van kijken en denken. Medewerkers gaan hetzelfde werk met een andere bril op bekijken en gaan denken in termen van klantwaarde, verspilling en continu verbeteren. Hoe deze andere manier van werken en denken wordt vormgegeven kan per werkomgeving verschillen, zonder afbreuk te doen aan de achterliggende principes.

Met deze overtuiging in het achterhoofd hebben we onze Lean opleidingen ingericht voor de (semi-)overheid. Hierin houden we rekening met de dynamiek binnen de overheid, zoals de eisen van de burger, de nationale en internationale regeldruk en thema’s als centralisatie.

Kortom, in onze Lean opleidingen voor de overheid combineren we de taal en dynamiek van de overheid met de achterliggende principes van de Lean filosofie. Het resultaat zijn direct toepasbare opleidingen die meteen bijdragen aan verbeterde resultaten en -bedrijfsvoering.

Herkenbaar en direct toepasbaar

Onze sectorspecifieke opleidingen onderscheiden zich op 2 aspecten:

1. Herkenbare voorbeelden

Voorbeelden zijn cruciaal in het leerproces van veel deelnemers. Daarom gebruiken we in onze opleidingen vaak praktijkvoorbeelden. Door de kennis te verpakken in een voorbeeld, prikkelen we het voorstellingsvermogen van deelnemers, waardoor de theorie logischer wordt en de kennis beter beklijft.

In onze opleidingen voor de overheid gebruiken we zoveel mogelijk herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Dat doen we enerzijds door overheid-specifiek trainingsmateriaal te gebruiken. Maar anderzijds vertrouwen we hiervoor op de kennis en ervaring van onze trainers. Door hun ervaring en kennis in de sector, begrijpen ze de uitdagingen binnen de overheid en kunnen dus ter plekke voorbeelden aanhalen die direct herkenbaar zijn voor de deelnemers.

2. Direct toepasbare kennis

Dat onze trainers de kennis van Lean direct kunnen toepassen op de overheid versterkt het leerproces. Maar we verwachten ook dat de deelnemers de geleerde vaardigheden ten uitvoer kunnen brengen. Je hebt tenslotte pas écht iets geleerd als je het ook in jouw praktijk kunt toepassen. En daar helpen we onze deelnemers mee. Tijdens de Lean opleidingen voor de overheid maken we daarom direct de vertaalslag naar de werkomgeving van de deelnemers. We laten ze de kennis dus direct toepassen. En daar helpen we ze bij, tijdens en na de opleiding.

Trainers met track record binnen de Overheid

De kracht van onze opleidingen zit in de praktische toepasbaarheid van de kennis die we deelnemers geven. Onze trainers moeten dus niet alleen de kennis van Lean bezitten en over kunnen brengen, ze moeten de deelnemers kunnen helpen om het toe te passen op hun eigen praktijk. Voor de Lean opleidingen voor de overheid is dat niet anders. Daarom worden deze opleidingen enkel gegeven door trainers die ruime ervaring hebben met continu verbeteren binnen de (semi-)overheid.

Bij UPD hebben we meerdere trainers die deze sector écht begrijpen omdat ze er al jarenlang actief in zijn. We hebben hier helaas niet de ruimte om ze allemaal voor te stellen. Maar om een beeld te geven van de ervaring van onze trainers, stellen we hieronder Chris Hans en Jan voor.

Chris Hans Dirks

Chris Hans Dirks

Binnen UPD staat Chris Hans bekend als de man die de term ‘voor-elkaar-krijgkunde’ heeft geïntroduceerd. En dat is in één uitdrukking wat hij deelnemers leert tijdens de opleidingen. Hij maakt kennis toepasbaar op een niveau dat iedereen er dezelfde dag nog mee aan de slag kan.

Hierbij vertrouwt hij op zijn hoge kennisniveau en ruime ervaring. Binnen de overheid heeft Chris Hans verschillende gemeentes begeleid en heeft hij groot aantal medewerkers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opgeleid. Hij kan dus als geen de vertaalslag maken van Lean naar de Overheid en vice versa.

Jan Heijneman

Jan Heijneman

Iedere Lean professional kan de Lean theorie uitleggen. Maar er zijn er maar weinig die zo ver boven de materie uitstijgen dat ze het op ieder niveau toepasbaar kunnen maken. Jan kan dit als geen ander.

In de afgelopen jaren is veelvuldig actief geweest binnen de overheid, bijvoorbeeld bij de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Werkse!. Door zijn ruime ervaring binnen de overheid en de vaardigheid om de meest complexe kennis toepasbaar te maken, maakt hij Lean toepasbaar voor iedereen binnen de overheid. Van directie tot de werkvloer.

Stabiliteit, kwaliteitsgroei en executiekracht

Bij de ontwikkeling van onze Lean opleidingen voor de overheid hebben we rekening gehouden met de uitdagingen en behoeften die overheidsinstellingen hebben:

  • Stabiliteit: In een wereld die continu verandert door externe factoren, zijn veel overheidsinstellingen continu op zoek naar stabiliteit. Wij helpen ze om de Lean filosofie binnen hun werkomgeving zo vorm te geven, dat het direct bijdraagt aan de stabiliteit van de werkomgeving.
  • Kwaliteitsgroei: Door deelnemers te leren hoe ze binnen een overheidsomgevingen kunnen focussen op het creëren van klantwaarde, werken ze actief aan continu verbeterende kwaliteit van de dienstverlening.
  • Executiekracht: Door de complexe omgeving van overheidsinstellingen, ontbreekt het hen nog wel eens aan de nodige executiekracht. Met behulp van Lean tools en -technieken, toegespitst op de overheidsomgeving, geven we medewerkers de controle terug over het eigen werk. Met een verbeterde executiekracht als gevolg.

Contact

Karen Fraser UPD

Meer weten over onze overheid-specifieke Lean opleidingen? Neem contact op met Karen Fraser via onderstaande gegevens, zij vertelt er graag meer over:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: contact@upd.nl