Over de Boardroom

De boardroom is ontstaan uit de drive om de schat aan kennis en ervaring bij ervaren bestuurders in te zetten om organisaties verder op weg te helpen op het gebied van continu verbeteren en vernieuwen. Hiermee krijgen organisaties toegang tot onbetaalbare inzichten van een groep ervaren bestuurders en dragen we met z’n allen bij aan het toekomstbestendig maken van deze organisaties.

Samenstelling van de Boardroom

De Boardroom is samengesteld op hun kennis, ervaring en continue drive naar verbetering. Maar, belangrijker nog is hun gedeelde visie op het menselijke aspect tijdens verbeterreizen. In een wereld die sneller verandert dan ooit en waar digitalisering, robotisering en automatiseren aan de orde van de dag zijn, worden menselijke aspecten in toenemende mate belangrijk. Zoals Gerd Leonhard mooi stelt in Change2: “Machines are very good in simulating, not in being.”

Waar in een traditionele boardroom een bescheiden rol is weggelegd voor het menselijke aspect, is in deze boardroom het menselijke aspect leidend. Vandaar dat we ook geen traditionele functietitels hanteren, geen ego’s en geen hiërarchie. Ieder boardroomlid heeft natuurlijk wel zijn of haar focusgebied;

  • Mens & Cultuur; Traditioneel is er binnen boardrooms geen ruimte voor functies die zich richten op het menselijke aspect binnen organisaties. En dat is op z’n minst vreemd, misschien zelfs wel zorgwekkend. In een wereld waar mensen het verschil maken, staat in deze boardroom deze rol bovenaan de opsomming.
  • Klantbeleving & Gedrag; People & Marketing, in veel organisaties staan ze mijlenver uit elkaar. Terwijl de verbinding heel duidelijk is; ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden door de primaire focus op de mens. Deze verbinding is duidelijk te merken in de Boardroom.
  • Proces & Flow; Flow en waarde toevoegende processen zijn van essentieel belang tijdens verbeterreizen. Waar de COO in traditionele boardrooms de rechterhand en plaatsvervanger van de CEO is, zetten wij deze kennis en ervaring in om optimale waardecreatie in processen te garanderen.
  • Resultaten & Financiën; “Voor niets gaat de zon op”, “We zijn geen filantropische instelling”, we kennen deze mantra’s allemaal. Volledig gestuurd door de overtuiging dat financiële resultaten altijd een gevolg zijn van alle andere businessdrivers. Maar wat als dat niet zo is? Wat als finance ook écht waarde toevoegt voor mensen, processen en klanten? Dan krijgt deze rol dezelfde centrale positie die het in deze Boardroom heeft.
  • Informatie & Technologie; Ja, mensen maken het verschil in deze digitale revolutie. Maar dat betekent niet dat we geen oog moeten hebben voor de technologische aspecten om ons heen. Qua kennis en ervaring komt deze rol in de buurt van de traditionele CIO rol.
  • Leiderschap & Verbinding; Goed leiderschap is randvoorwaardelijk en faciliterend. Waar traditionele Boardrooms een CEO aan het hoofd hebben staan, is het geen toeval dat de rol hier als laatste genoemd wordt. Het leiderschap biedt ondersteuning en zorgt dat de boardroom als geheel optimaal kan presteren.
Uniek in deze boardroom is de aanvulling met een roulerende stoel en 2 studenten. Hiermee zorgen we dat voor ieder vraagstuk de juiste expertise ingezet kan worden, terwijl tegelijkertijd de jonge, frisse blik niet vergeten wordt.

Roulerende positie

Voor de roulerende positie putten we uit een flexibele schil die ons bijstaan wanneer nodig. Voor ieder vraagstuk wordt de positie gevuld met iemand die beschikt over de juiste competenties om optimaal waarde toe te voegen aan de organisatie die we adviseren.

Leden van de Boardroom

De leden van de Boardroom worden geselecteerd op hun kennis, ervaring, visie en persoonlijkheid. Zij weten namelijk als geen ander dat een effectieve boardroom alleen optimaal functioneert wanneer de leden de juiste skillset hebben, maar ook als team effectief kunnen samenwerken.

Hier vind je een overzicht van de huidige invulling van de vaste posities binnen de Boardroom.

Toevoegingen aan de boardroom?

Omdat we voor ieder vraagstuk de benodigde expertise verzamelen zijn we altijd op zoek naar aanvullingen voor de Boardroom. Wie moeten we volgens jou écht toevoegen aan dit gezelschap? Laat het ons weten via thespark@upd.nl.