Opleidingsbudget voor (team)managers - UPD

Opleidingsbudget voor (team)managers

Ontwikkeling van de teamleden én het team als geheel

Opleidings- of ontwikkelbudget is binnen veel organisaties standaard aanwezig voor de medewerkers. Zij kunnen hiermee zelf opleidingen of trainingen volgen, al dan niet met goedkeuring van HR of de (team)manager. Als (team)manager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de teamleden. Het is dus niet meer dan normaal dat je meedenkt over het ontwikkelingspad. We zien in de praktijk dat veel managers hier reactief in zijn en wachten tot de medewerkers het initiatief nemen. Dit terwijl het beschikbare opleidingsbudget juist heel goed gebruikt kan worden om het team als geheel te verbeteren.

De rol van het middle management

Het middle management (teammanagers, afdelingsmanagers etc.) is essentieel binnen een organisatie. Zij vertalen de bedrijfsdoelstellingen naar de werkvloer. En ze vertalen de geluiden vanaf de werkvloer terug naar het strategisch management. Het is een complexe rol waarin van beide kanten druk wordt uitgeoefend.

Naast een focus op het behalen van de teamresultaten, zien we dat er van het middle management steeds meer verwacht wordt op het gebied van de ontwikkeling van de teamleden. Zij voeren de performance gesprekken, zijn verantwoordelijk voor de medewerkerstevredenheid in hun team en ze worden geacht het ontwikkelpad van de teamleden te begeleiden.

In deze lawine van verwachtingen kiezen veel middle managers ervoor om de verantwoording voor het ontwikkelpad zoveel mogelijk bij de medewerkers te laten. De medewerker bepaalt de eigen richting en de manager is er alleen nog als sparringspartner, om het budget goed te keuren of om opvolging te geven aan de plannen.

Opleidingsbudget als middel om teamresultaten te verbeteren

Ruim 40% van al het opleidingsbudget wordt niet gebruikt. En dat komt deels doordat veel managers geen nadruk leggen op het benutten hiervan. Ze stimuleren het gebruik van het budget onvoldoende. En dat terwijl ze beschikbare budgetten prima kunnen gebruiken om het team als geheel te verbeteren. Vaak tegen een fractie van de kosten van de individuele opleidingstrajecten.

Voor veel van onze klanten bundelen we de budgetten van de teamleden om opleidingen te verzorgen waar het hele team mee ontwikkeld wordt. Bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking, psychologische veiligheid, feedback geven of omgaan met weerstand. Deze teamtrainingen zetten we heel gericht in op de uitdagingen die spelen binnen het team. Door een bundeling van de deelnemers, zijn deze trainingen vaak voordeliger dan individuele inschrijvingen. Kortom, een beter resultaat tegen lagere kosten.

Voordelen van teamtrainingen

  • Training in de veilige omgeving van het eigen team;
  • Gericht op de eigen context, dus geen generieke voorbeelden maar herkenbare situaties;
  • Volledig toegespitst op de leerwensen van teamleden én de organisatie;
  • Flexibiliteit in de trainingsdagen en locatie;
  • Een trainer met ervaring in de sector;
  • Voordeligere tarieven ten opzichte van individuele inschrijvingen;
  • Flexibele facturatie om tegemoet te komen aan individuele opleidingsbudgetten.

Onze teamtrainingen zijn veelal maatwerk trainingen. Omdat we de training helemaal toespitsen op de behoefte van het team levert dit veelal een hoge ROI op. Afhankelijk van de wensen en de training kunnen we een reële inschatting doen van de ROI. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via 020-345 3015.

Voorbeelden van teamtrainingen

Het verzorgen van teamtrainingen is veelal maatwerk. We passen namelijk de inhoud van de training aan op de leerwensen van de individuen en van het team als geheel. In de afgelopen jaren hebben we duizenden teamtrainingen verzorgd, waarvan hieronder een aantal voorbeelden:

Diversiteit herkennen en benutten

Herken je, erken je en waardeer je echt het anders-zijn van anderen? De meeste mensen beantwoorden deze vraag positief. Ze zien diversiteit als een kritische succesfactor. Toch blijkt onder andere uit ons onderzoek dat mensen die op elkaar lijken elkaar meer waarderen. In teamverband blijken de afwijkende karaktertypes zich minder thuis te voelen, ze krijgen lagere beoordelingen en ze zijn vaker ziek.

De diversiteit in het team is voor veel teams een uitdaging. Hoe ga je om met de verschillen, hoe maak je verschillen bespreekbaar en hoe benut je de verschillen? Deze teamtraining helpt teamleden om inzicht te krijgen in de kwaliteiten van zichzelf en van anderen. Ze leren dat samenwerken met verschillende karaktertypes niet alleen nuttig is maar ook ontzettend leuk is.

Effectieve prestatiedialoog voeren

Effectieve teamsamenwerking gaat verder dan een prettige werksfeer. Een effectief team weet precies waar aan gewerkt wordt door de andere teamleden. En belangrijker nog, waarom daar aan gewerkt wordt. Ze zijn in staat om met elkaar acties te definiëren, elkaar aan te spreken op ongewenste resultaten en samen te zorgen voor het behalen van de teamdoelstellingen.

Dit vraagt best wel wat van het team. Ze moeten feedback kunnen ontvangen en geven in een veilige omgeving, ze moeten in staat zijn om hun eigen prestaties te evalueren en bij te sturen en ze moeten de vertaalslag kunnen maken van teamdoelstellingen naar acties. In een interactieve training leren we het team dit allemaal. Dat doen we niet door te vertellen hoe het volgens de theorie zou moeten. Maar door het te doen. Door te oefenen met het geven en ontvangen van feedback (al dan niet met acteurs) en door de prestatiedialoog te voeren om er daarna op te reflecteren.

Meer weten over onze teamtrainingen?

We weten dat ieder team uniek is en dus ook een eigen ontwikkelbehoefte heeft. Neem daarom contact met ons op de uitdagingen en wensen te bespreken. Wij denken graag mee over een passende invulling. Wij zijn te bereiken via 020 – 345 3015 of door onderstaand formulier in te vullen.

Ik wil meer informatie over teamopleidingen