Opleidingen voor brancheverenigingen - UPD

Opleidingen voor brancheverenigingen

Als branchevereniging ben je vaak de vraagbaak voor aangesloten organisaties. Zij kijken veelal naar de branchevereniging als het gaat om nieuwe wetgevingen, economische- en technologische ontwikkelingen. Maar ook op het gebied van scholing en ontwikkeling van de medewerkers.

Er zijn in Nederland een aantal brancheverenigingen die een eigen O&O fonds hebben. Maar dit geldt lang niet voor alle verenigingen. Toch wil je als branchevereniging de leden effectief ondersteunen. Een samenwerking met UPD kan daarbij helpen.

Ontwikkeling van de skills van de toekomst

De marge van organisaties komt meer en meer onder druk te staan. De redenen hiervoor zijn duidelijk: de technologische revolutie, opkomende markten en de continu veranderende klantvraag. Al deze factoren zorgen ervoor dat bedrijven sneller en meer moeten innoveren, softwareskills moeten hebben en in continue verbinding moeten staan met hun klant. En dan moeten ze ook nog zorgen dat ze de beroepen van de toekomst kunnen vervullen. Een lastige uitdaging waar veel organisaties in iedere branche mee worstelen.

Dit betekent echter niet dat iedere medewerker maar omgeschoold moet worden tot programmeur. Er komt weliswaar een groot tekort aan deze professionals, maar iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. De crux voor organisaties ligt bij het benutten van al dit menselijk potentieel in een wereld die we niet kennen.

Juist op dat gebied bieden we als UPD ondersteuning aan brancheverenigingen. We gaan geen programmeurs opleiden, dat kunnen we simpelweg niet. Wat we wel kunnen is de leden van verenigingen helpen bij het worden van een wendbare, lerende en continu verbeterende organisatie. Door het opleiden van de medewerkers en hun kwaliteiten optimaal te benutten, zullen de organisaties merken dat ze sneller innoveren, de marge verhogen en adequaat om kunnen gaan met alle ontwikkelingen in de markt.

Lean, Agile, Scrum, Design Thinking?

We zien vaak dat organisaties heil zoeken bij één van deze – of soortgelijke – methodes om weerstand te bieden aan de uitdagingen zoals eerder beschreven. Alleen een top-down invoering van één van deze methodes veranderd werkelijk niets aan de situatie. Behalve dat het frustratie bij de medewerkers oplevert en onnodig veel geld kost. Wij geloven dat de methode een verlengde moet zijn van het doel en moet passen in huidige situatie.

Om hierbij te helpen organiseren wij regelmatig workshops op maat in samenwerking met brancheverenigingen. In deze half-daagse workshops laten de leden van de vereniging zien wat de verschillende methodes precies inhouden en hoe ze van waarde kunnen zijn.

Lees hier alles over de workshops voor brancheverenigingen

Brancheverenigingen en de NOW regeling

Corona heeft de wereld op zijn kop gezet. En een groot deel van de organisaties maakt gebruik van de NOW regeling. Als onderdeel daarvan moeten zijn omscholing van het personeel faciliteren, indien ze over willen gaan tot ontslag. De overheid heeft hiervoor het crisisprogramma NL Leert door voor in het leven geroepen.

Gezien de tijdsdruk waarin het programma opgezet moet worden, is er nog veel onduidelijkheid over de toepassing. Grote kans dat leden de branchevereniging hierover raadplegen. Over de exacte voorwaarden en invulling hebben wij ook niet altijd het antwoord paraat. Waar we wel bij kunnen helpen is het organiseren van de bijscholing.

Als de branchevereniging het voortouw wil nemen in de bij- en omscholing voor de leden, denken wij graag mee. Binnen het curriculum hebben we een aantal workshops en opleidingen die perfect aansluiten bij het crisisprogramma. En door onze voorwaarden iets aan te passen, kunnen we de leden van brancheverenigingen écht verder helpen.

Lees hier hoe wij dat doen

Even van gedachten wisselen over de mogelijkheden?

Dat kan, we denken graag met jullie mee. Neem daarvoor vrijblijvend contact op met Jof Houben via: 020 – 345 3015. Je kunt ook hieronder het contactformulier invullen, dan nemen zij contact met je op.