Opleidingen per 1 juni deels weer klassikaal op locatie - UPD

Opleidingen per 1 juni deels weer klassikaal op locatie

Lees het UPD COVID-19 Protocol

Naar aanleiding van de versoepeling van de corona-maatregelen verzorgt UPD per 1 juni weer klassikale opleidingen. Uiteraard staan hierbij de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen van alle cursisten én de trainers te allen tijde voorop.

We zullen (samen met de externe locaties) er op toezien dat de maatregelen getroffen zijn om een veilige omgeving te creëren waar we optimaal kunnen deelnemen aan de opleidingen. Dit vraagt van de trainer en cursist strikte medewerking aan het protocol en de gedragsregels die UPD daarin stelt. We hebben daarvoor het UPD-COVID-19-protocol opgesteld, waarbij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de RIVM richtlijnen leidend zijn geweest.

UPD COVID-19 Protocol ⤓

Wat betekent dat voor cursisten?

  • Naast de UPD Virtual Classrooms zijn er ook weer klassikale opleidingen die we aanbieden vanaf 1 juni.
  • De reeds gestarte virtual classrooms-opleidingen met kleine groepen (< 6) zullen we op dezelfde manier afronden als waarmee we zijn gestart; online. Voor wat betreft de grote groepen (6 of meer) zullen we per groep bekijken of er een mogelijkheid is om de opleidingsdagen op locatie voort te zetten. Deelnemers ontvangen hierover persoonlijk bericht.
  • Opleidingen die binnenkort van start gaan – met minder dan zes deelnemers – vinden evengoed plaats in onze virtual classrooms. Uiterlijk twee weken voorafgaand de start van je opleiding krijg je definitief te horen of deze online of op locatie zal plaatsvinden.

Meer weten?

Voor vragen omtrent jouw opleiding of andere vragen met betrekking tot het UPD-COVID-19-protocol kun je contact met ons opnemen via tel. 020 345 3015 of via inschrijven@upd.nl. Verder willen we alle cursisten én toekomstige cursisten een goede gezondheid toewensen, we hopen jullie snel weer te zien online én/of op onze trainingslocaties.