UPD Fellowship Programma

Hoe houd je als Master Black Belt de zaag scherp?
Master

Wanneer neem je in de dagelijkse gang van zaken tijd om te reflecteren? Neem je daarbij ook de tijd om je kennis en vaardigheden aan te vullen?

Om ook na je MBB training je praktijkkennis en vaardigheden op peil te houden bieden we het unieke MBB Fellowship Programma aan.

Veelzijdig programma

Het programma bestaat uit Consultatieworkshops, Lean Cafés en deelname aan het jaarlijkse UPD Seminar.

Consultatieworkshops

Vanuit UPD faciliteren we groepen van acht Master Black Belts op basis van intercollegiale consultatie. Deze groepen worden gekenmerkt door een sterke vertrouwensband tussen de deelnemers, daarom stellen we de deelname aan alle workshops verplicht voor een aangegaan termijn van één jaar.

Door periodiek casussen vanuit de deelnemers in te brengen gaan we gezamenlijk op zoek, ondersteund door praktijkkennis en vaardigheden van onze MBB’s, naar oplossingen voor deze casussen. Duur van deze workshops is een dagdeel en deze zullen drie keer per jaar gehouden worden.

Lean Café

Een keer per maand organiseren we een Lean Café waarbij we alle klanten van UPD uitnodigen. Tijdens deze informele sessies zal een gastspreker een interessant onderwerp nader toelichten en bieden we de mogelijkheid tot netwerken. Als onderdeel van het MBB Fellowship Programma geldt een gratis deelname aan deze Lean Café’s.

UPD Seminar

Jaarlijks wordt dit Seminar georganiseerd. Door een interessante mix van sprekers, workshops en praktijkprojecten aan te bieden, wordt deelnemers een unieke kans geboden om binnen één dag gewenste aanvullende kennis en ervaring op te doen.

Deelname aan het MBB Fellowship Programma is uniek voor Master Black Belts. Op basis van de maximale groepsgrootte in de workshop is de hoeveelheid plaatsen beperkt tot 8.

De kosten voor dit unieke aanbod op abonnementsbasis bedragen € 1750,- ex. BTW op jaarbasis.

Deze opleiding staat momenteel niet gepland, maar kan wel in-company worden gehouden. Meer weten? Bel of mail dan even voor nadere informatie.

  • Contactgegevens