Masterclass – Management Drives

Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren

Steeds meer organisaties lijken moeite te hebben in beweging te komen. De ‘drive’ ontbreekt. De spirit is weg. Er wordt gewerkt, maar met steeds minder bezieling. De medewerkers kennen de doelstellingen, maar deze worden niet eigen gemaakt.

De bestaande methoden om hier verandering in te brengen, leiden niet meer tot het gewenste resultaat. Er is wel beweging, maar weinig richting. Sensitieve leiders voelen dit en zijn op zoek naar nieuwe manieren om de mensen te bereiken. Deze masterclass biedt u een kleurrijke methode om achter de drijfveren van uw medewerkers te komen en uw leiderschap een boost te geven.

Harde en zachte factoren

In de filosofie van Management Drives is het domein van leiderschap hard en zacht tegelijkertijd. Studies laten zien dat 80% van het succes van teams en organisaties wordt bepaald door ‘zachte’ factoren. Management Drives maakt deze factoren meetbaar. De moderne managementliteratuur spreekt al langere tijd van zogenaamde emotionele intelligentie en het belang daarvan. Echter zonder dat dit concreet wordt gemaakt. De methodiek van Management Drives maakt dieperliggende factoren van ieders gedrag op een unieke wijze zichtbaar. De resultaten worden op dusdanige wijze gepresenteerd dat men erop kan sturen. Op ogenschijnlijk eenvoudige wijze herkennen mensen onderlinge verschillen en hebben ze handvatten om verschillen te overbruggen. Uiteindelijk spreekt de gehele organisatie een heldere nieuwe taal waarin men elkaar aanspreekt op zaken die voorheen niet of slechts moeilijk besproken konden worden.

Het nieuwe leiderschap

Veranderingen vinden in onze visie alleen blijvend plaats als ze vanuit de kracht van mensen plaatsvinden. De binnenkant die we in eerste instantie niet zien, bepaalt immers wel het uiteindelijke gedrag. Door mensen inzicht te geven in hun eigen en andermans drijfveren en gedrag zijn we in staat mensen in hun kracht te zetten. De inzichten die wij verstrekken staan veelal aan de basis van groei in persoonlijke effectiviteit en performance verbetering van teams en organisaties. Het gaat hier over het nieuwe leiderschap. Het vanuit de kracht van mensen leiden van een organisatie. Management Drives laat u zien waardoor mensen gedreven zijn en waar zij hun energie vandaan halen. Laat mensen die zaken doen waar zij energie vandaan halen, dat is goed voor henzelf en voor de organisatie.

Onderdeel van de Master Black Belt

De Masterclass 'Management Drives' is een facultatief onderdeel van het Master Black Belt Curriculum. Deze Masterclass is zowel te boeken als individuele Masterclass of te volgen als onderdeel van de Master Black Belt Opleiding.

De prijs van deze Masterclass is €595,- (excl. BTW).

Certificering en praktijkbegeleiding

In de visie van UPD vervult een Master Black Belt een cruciale rol bij de uitrol en implementatie van een succesvol Lean Six Sigma programma.

Voor die sleutelpositie is niet alleen theoretische bagage een vereiste, maar ook praktijkervaring met programmamanagement, change management, coaching- en training. In sommige MBB trainingen en certificeringsprogramma’s wordt echter sterk de nadruk gelegd op technische onderwerpen, hetgeen geen recht doet aan de rol van de MBB.

De UPD Master Black Belt training en certificering legt, naast de theoretische verdieping, dan ook het accent op:

  • Het coachen van (Lean) Six Sigma practitioners zoals Black Belts & Green Belts.
  • De resultaatverantwoordelijkheid voor (Lean) Six Sigma programma’s.
  • Het zelf ontwikkelen van trainingsmateriaal en overdragen van kennis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs, via 020-345 3015.

training met PE punten

Register Accountants, Register Controllers en Accountant Administratieconsulenten die Permanente Educatie (PE) plichtig zijn, krijgen Permanente Educatie (PE) uren voor deelname aan deze training.

Deze opleiding staat momenteel niet gepland, maar kan wel in-company worden gehouden. Meer weten? Bel of mail dan even voor nadere informatie.

  • Contactgegevens