Masterclass – Leiderschap & Meesterschap module MBB


Dit is een Masterclass over persoonlijk waarde toevoegen. Jezelf inzetten als belangrijkste instrument bij effectief communiceren en verbeteren.

Er wordt veel gepraat over meer efficiënt willen zijn. De wens hiertoe is groot, het elke dag in de praktijk waar maken is een grote uitdaging waar je na diplomering als Belt vaak tegen aanloopt. Hoe jezelf met je talenten en kennis zo inzetten dat jouw inspanningen daadwerkelijk waarde toevoegen en bijdragen aan het realiseren van continue verbetering?

In deze tweedaagse Masterclass leren en ervaren deelnemers hoe het is om zelf effectiever te handelen en zo met inzet van eigen talenten meer resultaat te behalen in een verbetertraject. Persoonlijke leervragen worden omgezet naar SMART verwoorde leerdoelen. Het heel concreet beschreven leerdoel wordt opgeknipt in kleine stappen, gekoppeld aan een eigen praktijk context en wordt met behulp van onder andere de coaching Kata trainbaar gemaakt.

Je vergaart meesterschap en krijgt een vaardigheid onder de knie door het veel te oefenen en te doen. Tijdens deze Masterclass is er gedurende twee dagdelen gelegenheid om leerdoelen met nieuw effectief gedrag te oefenen in rollenspellen met een speciaal daarvoor getrainde acteur. Alle deelnemers hebben een actieve rol tijdens de rollenspellen en oefenen zich in het leren observeren en teruggeven van waarnemingen en feedback. Per rollenspel wordt de vraag aan een ieder gesteld wat je zelf gedaan zou hebben in de uitgewerkte casus.

De dagen worden begeleid door ervaren trainers en bieden een veilige omgeving om eerste ervaringen op te doen met het vergroten van je persoonlijke inzet in de rol van BB of MBB.

Onderdeel van de Master Black Belt

De Masterclass ‘Leiderschap & Meesterschap (module Master Black Belt)’ is een onderdeel van het Master Black Belt Curriculum. Deze Masterclass is zowel te boeken als individuele Masterclass of te volgen als onderdeel van de Master Black Belt Opleiding.

Voor het volgen van deze Masterclass dient de Tweedaagse Masterclass ‘Leiderschap en Meesterschap module Black Belt’ (MC9) vanuit de Green Belt to Black Belt opleiding of als losse module al gevolgd te zijn.
De prijs van deze Masterclass is €995,- (excl. BTW).

Certificering en praktijkbegeleiding

In de visie van UPD vervult een Master Black Belt een cruciale rol bij de uitrol en implementatie van een succesvol Lean Six Sigma programma.

Voor die sleutelpositie is niet alleen theoretische bagage een vereiste, maar ook praktijkervaring met programmamanagement, change management, coaching- en training. In sommige MBB trainingen en certificeringsprogramma’s wordt echter sterk de nadruk gelegd op technische onderwerpen, hetgeen geen recht doet aan de rol van de MBB.

De UPD Master Black Belt training en certificering legt, naast de theoretische verdieping, dan ook het accent op:

  • Het coachen van (Lean) Six Sigma practitioners zoals Black Belts & Green Belts.
  • De resultaatverantwoordelijkheid voor (Lean) Six Sigma programma’s.
  • Het zelf ontwikkelen van trainingsmateriaal en overdragen van kennis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs, via 020-345 3015.

training met PE punten

Register Accountants, Register Controllers en Accountant Administratieconsulenten die Permanente Educatie (PE) plichtig zijn, krijgen Permanente Educatie (PE) uren voor deelname aan deze training.Deze opleiding staat momenteel niet gepland, maar kan wel in-company worden gehouden.
Meer weten? Bel of mail dan even voor nadere informatie.

  • Liever een andere startdatum en/of locatie?

    Vul dan onderstaand formulier in. We kijken met alle plezier wat we kunnen organiseren.