Inloopcoaching

Waarom Coaching?

Een belangrijke succesfactor voor maximale projectresultaten, is praktijkbegeleiding door een ervaren specialist van UPD.

Niet alleen de keuze van de juiste tools en de correcte toepassing hiervan, maar ook ondersteuning in Stakeholder Management zijn belangrijke aandachtspunten. Door juiste begeleiding krijgen de projecten meer diepgang en scherpte. Tevens leveren de projecten door deze evaluatiemomenten betere resultaten in optimale doorlooptijd.

Doorgaans kunt u 1,5 dag begeleiding per project als richtlijn hanteren. De specialist van UPD is dan op afroep beschikbaar.

Doel

Betere projectresultaten in optimale doorlooptijd.

Voor Wie

Green & Black Belts met een verbeter initiatief.

  • Bespreking projectplan.
  • Invulling rol van de Belt: houding en gedrag, voorbeeldfunctie, leerdoelen.
  • Projectvoortgang / eventuele knelpunten.
  • Additionele uitleg over specifieke tools of methodiek.

Opbrengst

  • Succesvol afgeronde projecten.
  • Zelfstandig in staat continu verbeterprojecten uit te voeren.
  • Juist uitvoeren en toepassen van methode, tools en technieken.

Voor de praktijkbegeleiding van een verbeterproject hanteren we als vuistregel dat er 1,5 dag coaching nodig is. Deze uren plannen we in overleg in. De investering in 1,5 dag coaching is in de zomermaanden € 1700,- (excl. BTW).

We bieden u ook de mogelijkheid om de coaching per uur in te kopen, we hanteren in de zomermaanden een tarief van € 149,- (excl. BTW) per uur.

Deze opleiding staat momenteel niet gepland, maar kan wel in-company worden gehouden. Meer weten? Bel of mail dan even voor nadere informatie.

  • Contactgegevens