Operational Excellence is geen containerbegrip

Operational Excellence is geen containerbegrip!

De organisatie op een hoger niveau tillen en zo groei realiseren

Operational Excellence is niet gemakkelijk te definiëren. De ene beschrijving is te breed geformuleerd, terwijl de andere de parameters weer zo smal zet, dat de ultieme definitie te geconcentreerd lijkt binnen deze scope. Dus waar draaien definities vaak op uit? ‘Wereldklasse’, ‘de beste zijn wereldwijd’ of ‘Excellence in alles wat we doen’.

Deze kreten klinken wellicht plausibel in academische zin, maar zijn moeilijk te vertalen naar concrete acties. Erger nog, we eindigen met zo veel verschillende interpretaties van wat ‘Operational Excellence’ is, dat een nauwkeurige en eenduidige definitie ontbreekt. Laat staan dat er een stappenplan bestaat om Operational Excellence te verwezenlijken.

Operational Excellence en continu verbeteren

Willen we Operational Excellence goed definiëren, dan moeten we eerst een aantal moeilijke, fundamentele vragen beantwoorden over de aard van Continu Verbeteren. De belangrijkste vraag draait om een misvatting. Een misvatting over het doel van Continu Verbeteren. Want wat horen we vaak? Continu Verbeteren is een reis zonder einde en door te kiezen voor Continu Verbeteren zal de operatie altijd verbeteren. Dit is voor een deel waar, want het nastreven van het Continu-Verbeterdoel maakt de operatie efficiënter en zorgt voor een stap-voor-stap kostenverlaging. Toch garandeert dit niet dat het bedrijf ook zal groeien. Hoe goed is een efficiënte fabriek als de klant het product niet meer nodig heeft?

De organisatie op een hoger niveau tillen en zo groei realiseren, vraagt om een stappenplan. De eerste stap is daadwerkelijk begrijpen wat Operational Excellence is. Het bereiken vormt stap twee. Zie het als het beantwoorden van de vraag: “waar zal onze continu-verbeterreis ons naartoe brengen?” De bestemming? Operational Excellence. Dat betekent dat het volgende doel is bereikt:

“Iedere werknemer ziet de flow van waarde voor de klant en herstelt deze voordat het breekt.”

Lijkt je dit wat simpel gesteld? Bedenk dan dat juist de eenvoud magisch is!

Operational Excellence voor iedereen

Bovenstaande definitie van Operational Excellence geldt voor elk niveau en elke persoon in de organisatie, van de leidinggevenden naar de werknemers die verantwoordelijk zijn voor de productie van het product. De definitie is duidelijk, beknopt, praktisch en belangrijker nog, toepasbaar en te onderwijzen. Iedereen weet dat er op de afdeling waar hij of zij verantwoordelijk voor is, een zichtbare flow van product of informatie moet zijn. Iedereen moet kunnen herkennen of de flow normaal of abnormaal is en wat er moet gebeuren indien de flow abnormaal is, zonder de hulp van het management.

Oké, met deze definitie in het achterhoofd kunnen we de volgende stap nemen en leren wat de ware kracht van Lean is. De waardestromen die we creëren, produceren niet alleen op het ritme van de vraag van de klant, maar zijn tevens zodanig gevisualiseerd dat iedere werknemer in de organisatie fysiek de flow kan zien.

Normale en abnormale flow visualiseren

Wellicht is de visuele fabriek een bekend fenomeen. Visualiseren bij Operational Excellence is anders. Het gaat hier niet over het identificeren van de gereedschappen, de apparatuur, de processen en de afdelingen en waar deze zijn gevestigd. Integendeel, in Operational Excellence, zijn visuals enkel en alleen voor de timing van de flow. Deze visuals zijn zo helder en duidelijk dat er bij wijze van spreken een bezoeker van buitenaf, de operatie kan vertellen of deze op tijd is, zonder dat diegene vragen hoeft te stellen, rapporten moet opvragen of de computer moet raadplegen.

Nu het punt is bereikt dat iedereen de normale en abnormale flow kan zien, is het tijd voor de volgende stap. Dit is het creëren van hetgeen dat bekend staat als standaardwerk voor de abnormale flow. Mochten er abnormaliteiten optreden in de flow, dan ligt plan B klaar in de vorm van standaardwerk. Dit betekent dat de mensen die werken in de flow (óf op de werkvloer óf op kantoor) terug kunnen vallen op een standaardmethode voor het corrigeren van zaken. Het eindresultaat is dan een zogenaamde waardestroom die zichzelf herstelt. Mocht ergens in de operatie de flow breken, dan zijn de betreffende medewerkers in staat om de flow te repareren zonder managementinterventies.

Economische groei

Managementinterventies zijn niet langer nodig bij Operational Excellence. Dit houdt in dat de betrokkenheid van het management bij de dagelijkse operatie sterk afneemt. In plaats daarvan kunnen leidinggevenden en managers hun tijd besteden aan de verkoop, het innovatieproces van producten waar klanten behoefte aan hebben en het uitpluizen van kansen voor de organisatie. Het resultaat is dat men tijd spendeert aan activiteiten die groei genereren.

Wat is dus de sleutel tot succes als het gaat om het bereiken van Operational Excellence? Dit begint met de juiste definitie, één die iedereen, op alle niveaus van de operatie, kan begrijpen en kan uitvoeren. Op die manier zal elke werknemer zien dat continu verbeteren niet ingezet wordt om verspillingen te elimineren of om kosten te verlagen. Integendeel, het einddoel is het creëren en leveren van producten die continue groei realiseren. De operatie is hier een zeer belangrijke speler in!