Ontmoet Ruben Warns

Ruben is sinds oktober 2017 bij UPD. Eerst om succesvol zijn afstudeerthesis bij ons op kantoor te doorlopen, om daarna in 2018 aan de slag te gaan als junior consultant.

Gedurende zijn opdrachten werkte hij nauw samen met een aantal van onze zwaargewichten op het gebied van continu verbeteren. Een zeer waardevolle ervaring die je niet in de schoolbanken leert. Ruben gelooft dat kennis zo sterk is als het aantal mensen waarmee je het kan delen. Zijn ambitie is om zoveel mogelijk te leren van de mensen om hem heen, zodat hij steeds meer kennis met andere mensen kan delen. Uiteindelijk wordt iedereen daar slimmer van.

Zijn tijd bij UPD

Ruben heeft tot nu toe zijn talent volop kunnen benutten bij UPD. Zijn kennis en kunde van de studie technische bedrijfskunde heeft hij toegepast bij zijn eerste opdrachten. Het was onder andere zijn taak om de klant te ontzorgen in het aanleggen en updaten van hun kapitaalbeheersysteem en het beperken van de “Total Cost of Ownership”.

Als junior consultant was hij verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuwe taakrisico-methodiek bij de verpakkingsfabriek van Tata Steel IJmuiden. Gedurende 8 maanden heeft hij de werkvloer getraind en gecoacht bij de implementatie op de werkvloer. Daarnaast heeft hij op cruciale momenten dialoog gecreëerd tussen de werkvloer en de hoogste managementlaag. Aan het eind van het project namen de werkvloer en het management volledig eigenaarschap voor de werkwijze en de kwaliteit ervan.

Daarnaast was hij een jaar betrokken bij het onderhoudbaar maken van een nieuwe staalgieterij bij Tata Steel IJmuiden. De benodigde kennis hiervoor lag verspreid over verschillende interne en externe stakeholders. Door het opbouwen van relaties met de juiste stakeholders, is hij erin geslaagd de informatiestromen inzichtelijk te maken en samen te laten komen om de beoogde deliverables te realiseren.

Boardroom

De Boardoom is een initiatief van UPD, ontstaan uit het idee om de schat aan kennis en ervaring bij (oud) bestuurders te blijven benutten. De Boardroom bestaat uit een groep van (oud)bestuurders én ook UPD Talent Ruben. Ruben benut zijn tijd bij de Boardroom door te leren van de oudgedienden in het vak en draagt bij door de boardroomleden te prikkelen met de visie van de jongere generatie.

Als facilitator is hij verantwoordelijk voor de effectiviteit van de strategische sessies. Tijdens de sessies waakt hij over de agenda, begeleidt hij de bestuurders door de verschillende onderdelen en stelt hij kritische vragen. En dat met succes; de afgelopen drie sessies zijn afgerond met een doeltreffend advies.