UPD - Onderwijs - Online ronde tafel - sturen op TOP onderwijs

Online ronde tafel – sturen op TOP onderwijs

17 november | 15:00 - 17:00

De Corona-crisis laat zien dat de omgeving waarin het onderwijs opereert buitengewoon dynamisch en complex is. Dat was voor deze crisis overigens ook al zo. Tijdens de online ronde tafel bijeenkomst willen we de weerbaarheid en het verandervermogen van de onderwijsorganisaties in deze tijd onder de loep nemen.

De tijd dat grote professionele bureaucratieën in een relatief rustige omgeving konden floreren ligt al lang achter ons. Ontwikkelingen sinds het begin van de 21e eeuw vragen om andere vormen van organiseren. De piramide maakt plaats voor het netwerk. Organisaties bestaan steeds meer uit losjes gekoppelde teams en eenheden, georganiseerd naar (interne en externe) product-marktcombinaties. Grenzen intern (crossovers) en tussen de organisatie en daarbuiten vervagen (co-creatie, samenwerking onderwijs/bedrijfsleven). Traditionele functionele scheidslijnen komen te vervallen. Denken en doen vallen steeds meer samen (coproductie lijn- staf).

Leiding geven aan nieuwe samenwerkingsvormen

Besturen van (grote) onderwijsorganisaties zien zich voor de opgave gesteld hoe zij sturing moeten geven aan geheel nieuwe vormen van samenwerken en organiseren. Dit stelt hoge eisen aan het (persoonlijk) leiderschap. Dit leiderschap staat voor het dilemma om enerzijds steeds hogere resultaten te moeten behalen en strak kaders van wet- en regelgeving te bewaken en anderzijds het hoofd te moeten bieden aan een al maar toenemende omgevingsdynamiek, die om steeds meer maatwerk vraagt (variety beats variety).

De Onderwijsraad (juni 2020) geeft aan dat in tijden van crisis druk ontstaat tot meer centralisatie en een roep om meer regels en duidelijke en dwingende kaders. Maar die kant moet het volgens de Raad juist niet op. Dit tast de veerkracht van het stelsel aan om snel tot noodzakelijke aanpassingen te komen. Meer van hetzelfde zal dus niet helpen. Maar hoe moet het dan wel?

UPD en Phasis geloven dat het antwoord ligt in investeren in empowerment van de teams, die het gezicht van de moderne organisatie bepalen. Vergaande delegatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, investeren in vertrouwen, focus op het primair proces. Maar tegelijkertijd ook investeren in kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Hierdoor worden teams op alle niveaus in de organisatie in staat gesteld hun zelf organiserend en lerend vermogen te vergroten.

Onderwerpen tijdens de ronde tafel

Het verandervermogen van onderwijsorganisaties staat centraal tijdens de online ronde tafel. We bespreken onder andere de rol van het leiderschap en de invloed van een sterke kwaliteitscultuur. Concreet richten we ons op deze vragen:

  • Wat brengt een crisis als die van Corona allemaal teweeg? Wat is in zo’n situatie de rol van (persoonlijk) leiderschap?
  • In hoeverre zorgt een sterke kwaliteitscultuur ervoor dat een crisis goed wordt doorstaan? We nemen u mee naar onze ervaringen met het versterken van kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur van teams op alle niveaus in de organisatie.
  • Welke aspecten spelen daarbij een rol en hoe is het verband tussen deze aspecten?
  • Hoe scheppen we met elkaar de condities waaronder individuen en teams hun lerend vermogen kunnen versterken en daarmee TOP onderwijs kunnen realiseren?
  • Hoe zorgen we voor een flow van continu verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen en hoe nemen we iedereen daarin mee?

Aanmelden voor de online ronde tafel

Aanmeldingen voor de ronde tafel kunnen gedaan worden via onderstaand formulier. We nemen dan vooraf telefonisch contact op om een intake te doen. Zo zorgen we dat de onderwerpen aansluiten op de behoeftes van alle deelnemers.

Inschrijving gesloten

De inschrijving voor de ronde tafel is gesloten. Wil je op de hoogte blijven van volgende evenementen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Je ontvangt dan regelmatig de laatste nieuwsberichten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.