UPD - Onderwijs - Vijf vragen aan Hannie Boudesteijn

Vijf vragen aan Hannie Boudesteijn

Zadkine College Rotterdam vertelt over het MBObeter light-traject bij de opleidingen Verzorgende-IG en Verpleegkunde

Waarom zijn jullie begonnen met MBObeter light?

HannieDe jaar- en diplomarendementen voor de opleiding Verzorgende-IG waren onvoldoende en de resultaten voor de opleiding Verpleegkunde risicovol. Het was echt tijd om het MBObeter light-traject in te schakelen. Niet alleen wilden we van die ‘onvoldoende’ een mooie ‘voldoende’ maken, ook wilden we met elkaar díe dingen doen waar het onderwijs en onze studenten om vroegen. We werkten wel hard, maar vroegen ons tegelijkertijd af of we wel aan de juiste dingen werkten om een voldoende of zelfs een ‘goed’ te scoren.

Wat was de grootste uitdaging voor je teams en jezelf als manager?

Een juiste analyse maken en achter de oorzaken komen. Prioriteiten stellen en een plan van aanpak opstellen. Dat waren grote uitdagingen, maar noodzakelijk om tot verbetering te kunnen komen. Als we de oorzaken verkeerd inschatten, zijn we zo weer een tijd verder en de vraag is of we die tijd wel hebben. De inspectie laat nu eenmaal niet op zich wachten. Het hele team het verbetertraject in krijgen vormde een andere uitdaging. Het is namelijk de werkgroep die de draagkracht van het team moest verwerven. Als manager een hele toer om voor de juiste focus op het verbetertraject te zorgen, terwijl er ook zoveel andere zaken zijn die om aandacht vragen. Denk aan de voorbereiding op het nieuwe onderwijs, het enthousiasmeren van nieuwe collega’s en het oplossen van bpv-tekorten oplossen.

Hoe verliep de aanpak? Welke vraagstukken kwamen er door het traject op tafel?

Uiteindelijke doel was het formuleren van maatregelen ten behoeve van de eerder gekozen probleemstelling. MBObeter maakte het voor ons als team mogelijk om daaraan voorafgaand de juiste analyse te maken. Dat is de kracht van MBObeter: het is het projectteam dat gezamenlijk het proces doorloopt. Uit de analysefase kwamen de volgende vraagstukken of thema’s naar voren:

  1. Een professionele houding van de docent;
  2. He toelatingsbeleid;
  3. De examinering;
  4. Studieloopbaanbegeleiding (SLB).

Bij het bedenken van mogelijke oplossingen voor die vier thema’s is wederom het hele team betrokken geweest. In subteams zijn de onderwerpen ‘toelatingsbeleid’, ‘examinering’ en ‘SLB’ uitgewerkt naar implementatieplannen en het daadwerkelijk doorvoeren van de verbeteringen.

Het thema ‘professionalisering’ is middels een aantal werksessies door de docententeams opgepakt. Vragen als: “Wil je de effectiviteit in het team vergroten?”, “Hoe kunnen we ieders kwaliteiten volop benutten?” “Hoe zorgen we voor een gezond werkklimaat?”, stonden hierin centraal.

Zijn er al resultaten?

Jazeker! Het rendement is ‘ruim voldoende’ geworden en daar zijn we supertrots op! De rendementen voldoen nu ruimschoots aan de criteria die de inspectie gesteld heeft. Deze plezierige resultaten zijn uiteraard ook een bijzonder waardering voor het harde werken van de teams afgelopen jaren. Nieuwe collega’s zijn geworven op basis van een teamrolmanagement-scan (Belbin) van het team. Dit houdt in dat we mensen met bepaalde talenten bewust hebben aangenomen, om zo het hele team in balans te brengen. Niet alleen vullen collega’s elkaar door hun diversiteit aan, ook is er een open aanspreekcultuur ontstaan.

Waar ben jij het meest blij mee?

De dynamiek binnen de teams is nu zo anders. Dat maakt mij trots en blij. Waar eerst alles zo vast zat als een huis, is er tijdens het traject beweging en ruimte voor verbetering en nieuwe verhoudingen gekomen. Tijdens de sollicitatiegesprekken kijken we heel bewust naar de Belbin-rol van de kandidaat en screenen deze op teambehoefte. Nog mooier is dat de teamscreening leeft bij de docenten in opleiding. Zij gebruiken de uitkomst van Belbin in de opdrachten die we op school weer graag terug zien als aanvulling op de kwaliteitsborging van de deelgebieden in het onderwijs. Uiteindelijk is het een feest om zo het taakeigenaarschap terug te zien in de professionele houding van de docent.