Verbeterborden

Veel onderwijsteams willen aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, waarbij docenten zelf een centrale rol hebben en met elkaar op gestructureerde wijze het onderwijs voor de student verbeteren. Alle docenten zijn betrokken en iedereen levert zijn eigen bijdrage.

In de praktijk blijkt deze beschrijving lastig te realiseren. De wil hiertoe is er vaak, maar door drukke agenda’s komt het toch niet van. Herkenbaar?

Hoe kun je dan wel succesvol aan de slag met continu verbeteren? UPD biedt u een oplossing aan: weekstarts

Bij weekstarts gaan docenten en leidinggevenden op een vast moment in de week met elkaar in gesprek over de tevredenheid en prestaties van leerlingen, de kwaliteit van het onderwijs en andere belangrijke aspecten van het onderwijs. Het doel: monitoren van het hele onderwijsproces en waar nodig verbeteringen oppakken en realiseren.

Het weekstart gesprek wordt gevoerd aan de hand van een verbeterbord. Het bord geeft het gesprek een vaste structuur en geeft richting voor verbeteringen.

Verbeterbord

Door de prestaties van het onderwijsproces (of de stand van zaken) en de verbeteringen visueel te maken creëren we enthousiasme en draagvlak voor de veranderingen. Het team is eigenaar van de verbeteringen. Het verbeterbord op de afdeling vormt de ontmoetingsplek om creatieve ideeën uit te wisselen, verbeteringen aan te dragen, maar ook om knelpunten en verspillingen te benoemen.

UPD helpt onderwijsteams een weekstartcyclus op te starten en in te bedden in dagelijkse gang van zaken zodat verbeteren een routine wordt. De manier waarop we dat doen is: meedoen, samen doen, zelf doen.

De kernelementen van weekstarts:

  • Samen met docenten en teamleiding richten we een overlegstructuur in afgestemd op de specifieke behoefte van de school of opleiding.
  • Kernachtige visualisaties maken in een oogopslag duidelijk hoe het team ervoor staat en bieden overzicht.
  • Met deze overlegstructuur en visualisaties heeft het onderwijsteam gezamenlijk zicht en grip op hun eigen onderwijsproces en de kwaliteit van het onderwijs. ‘Waar gaat het goed en waar is extra aandacht nodig?’
  • Als op een bepaald onderdeel iets niet goed loopt worden ter plekke gericht acties benoemd.
  • Op verbeterborden worden de acties opgeschreven en wordt de voortgang zichtbaar gemaakt. Het is voor iedereen duidelijk wie wat doet. Dat verbetert ook de communicatie met parttime collega’s

Lees hier hoe het ICT college van Zadkine de verbeterborden heeft ingezet.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Karen Fraser – van de Reep via nummer 020 345 30 15 of email k.fraser@upd.nl.

Of vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.