Aansprekende resultaten bij VAVO Lyceum van Twente

Onderwijsrendement in praktijk

Door Hans Rutgers, conrector VAVO Lyceum van Twente

Hans Rutgers - VAVO Lyceum van Twente

Als conrector van het VAVO Lyceum van Twente werk ik met plezier samen met de procesbegeleiding van UPD. Sinds september 2013 maken wij gebruik van MBObeter, de systematiek vanuit LEAN-management, die binnen ons ROC door UPD inmiddels op meerdere plekken is uitgevoerd.

Er lag voor mij binnen het VAVO Lyceum een stevige herinrichtingsopdracht met focus op (onderwijs)rendement, leerlingaantal, adequate begeleiding en teamcultuur. Daarom hebben Han Zomer, rector van het VAVO Lyceum, en ik besloten om met UPD, in de persoon van Elly de Lorijn, in zee te gaan.

Wij zijn met elkaar via twee jaartrajecten tot aansprekende resultaten gekomen en er heeft een significante kwaliteitsimpuls plaatsgevonden.

Doorwrochte analyse

In jaar 1 hebben wij een doorwrochte analyse gemaakt via het project VAVO Beter. Met de opbrengsten daarvan zijn we in jaar 2 (= huidige schooljaar) met VAVO Borgen aan de slag gegaan. Daarmee worden zowel het Onderwijs, Organisatie als Begeleiding geborgd. Dat wil zeggen dat wij daarna in staat zijn om al onze onderwijs- en organisatieprocessen cyclisch te monitoren en bij te stellen, waardoor we komende veranderingen (projectmatig) aan kunnen pakken. Tevens hebben we de gestelde doelen gerealiseerd en geïmplementeerd.

Verdere verbeteringen

Daarnaast hebben we de (aanspreek)cultuur en de teamspirit verhoogd omdat we annex de drijfveren-managementtool (de Managementdrives) teambreed hebben ingezet. Ook is aan deze opdracht een interne onderwijskundig medewerker gekoppeld, die daardoor opgeleid werd in de procesbegeleiding volgens de LEAN-systematiek.