UPD - Onderwijs - Validatie MBObeter light-trajecten

Validatie MBObeter light-trajecten

Een vergelijkende analyse van onderzoeksliteratuur en de resultaten van MBObeter light-trajecten

Samenvatting van het onderzoek Govert-Jan van Wijk, student interfacultaire lerarenopleidingen UvA, docent Geschiedenis bij Spinoza lyceum en projectleider bij UPD.

Ongediplomeerde uitstroom is een grote zorg voor het onderwijs. Nog steeds zijn er grote aantallen leerlingen die voortijdig, dat wil zeggen zonder diploma, het onderwijs verlaten. De gevolgen voor de (arbeids-) mogelijkheden en de toekomst van de leerlingen zijn groot en de kosten voor de samenleving hoog. Veel scholen hebben met inzet van de MBObeter light methodiek de kwaliteit van opleidingen verbeterd. Dit kwam onder andere tot uitdrukking in een verhoogde studententevredenheid en een verbeterd rendement.

Tot op heden zijn de resultaten van MBObeter light-analyses echter niet vergeleken met de belangrijkste oorzaken voor uitval volgens wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek voorziet in deze lacune. Het 5-jarig jubileum van de methode vormt daarvoor een uitgelezen aanleiding.

mbo validatie

Een vergelijkende analyse

Deze studie levert een bijdrage aan het terugbrengen van die uitval door na te gaan of het analysemodel van de MBObeter light-methodiek verbeterd kan worden. Op basis van de vergelijking tussen de door docenten genoemde oorzaken van ongediplomeerde uitstroom en de wetenschappelijke literatuur over dat onderwerp wordt een sterkte-zwakte analyse van de MBObeter light-analysemethode gemaakt. Vermelden docenten dezelfde oorzaken als het wetenschappelijk onderzoek laat zien? Of wijst de MBObeter light-methode niet op alle relevante oorzaken? Met name dit laatste inzicht biedt mogelijkheden om de MBObeter light-methode te verbeteren. De opbrengst van dit onderzoek is een set aanbevelingen die de MBObeter light-methode kunnen verbeteren.

Conclusie?

Door middel van dit onderzoek is aangetoond dat de MBObeter light-analyse valide is. Grotendeels toont de MBObeter light-analyse dezelfde oorzaken aan als de wetenschappelijk literatuur:

  • persoonlijke problemen;
  • het sociaal-demografisch milieu van de leerlingen;
  • de aantrekkelijkheid en de praktijkgerichtheid van de opleiding;
  • de schoolse betrokkenheid van de leerlingen (zoals blijkt uit hun leergedrag en de emotionele betrokkenheid die naar voren komt in de mate waarin ze zich thuis voelen op school en de opleiding als waardevol ervaren).

Alle oorzaken worden in zowel literatuur als MBObeter light-analyse frequent genoemd. Ook de helderheid van de structuur, regelgeving en de organisatie van de opleiding worden in beide gevallen duidelijk als risicofactoren gezien. Het onderzoek levert daarnaast een aantal interessante inzichten op.

Benieuwd naar alle inzichten? Vraag dan het MBObeter Jubileumboek aan en lees alles over 5 jaar MBObeter! Stuur hiervoor een email met je gegevens aan Joris van de Lindeloof j.vandelindeloof@upd.nl