Onze Partners

Successful together

Om u optimaal van dienst te zijn werkt UPD intensief samen en in opdracht van een select aantal organisaties.

beroepsonderwijs inspelen anticiperen veranderingen
De eisen van de arbeidsmarkt van morgen vragen om beroepsonderwijs dat snel en voortdurend kan anticiperen op de steeds weer veranderende omstandigheden in maatschappij en industrie. Het praktijkleren moet praktischer, realistischer en innovatiever, waarbij wordt aangesloten op de wensen vanuit het bedrijfsleven. Het praktijkleercentrum van Deltion, Techcovery, heeft samen met het bedrijfsleven in de regio de wens om een nieuwe generatie vakmensen en kenniswerkers met hightech kennis en kunde op te leiden, die snel om kunnen gaan met innovaties en flexibel inspelen op veranderende omgevingen. De aanpak die Techcovery voor ogen heeft is om dat FRIS te doen. FRIS staat voor Flexibel, Reductie, Innovatie en Systeemdenken en is onder andere gebaseerd op de uitgangspunten van Lean.UPD levert als kennisinstituut op gebied van continu verbeteren (Lean) een bijdrage in de klankbordgroep. Daarnaast toetst en monitort UPD de voortgang en draagt verbetervoorstellen aan bij geconstateerde afwijkingen.
focus op vakmanschap
Het Programmamanagement MBO15 is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingesteld en verzorgt sinds 2011 ondersteuning op de thema’s (macro)doelmatigheid en professionalisering van docenten, managers en human resources management. UPD voert in opdracht van MBO15 MBObeterlight en MBObeter borgen trajecten uit.
kwaliteit verbeteren onderwijs
Van Kessel & Oosterhof werkt op het snijvlak van onderwijs en overheid aan zowel strategische als operationele vraagstukken, van directies tot en met teams. Samen met Van Kessel & Oosterhof werkt UPD aan het betaalbaar organiseren van onderwijs, het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en initiatieven.
management drives onderwijs
UPD is gecertificeerd Management Drives partner. Management Drives verbetert de performance van organisaties door de effectiviteit van de medewerkers te vergroten. Samen met Management Drives helpt UPD personen en teams bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, de vertaling daarvan naar een heldere strategie en door de mensen ‘gedragen’ plannen.