Politiek hecht aan permanente verbetercultuur

Haagse Zaken

Drieëndertig keer maar liefst viel het woord verbetercultuur, afgelopen maand tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Kamerleden en bewindslieden maakten duidelijk dat het stap voor stap verbeteren van onderwijsprocessen met methoden uit de gereedschapskist van Lean Six Sigma wat hen betreft gemeengoed wordt over de volle breedte van het onderwijs.

Vier dagen na het debat is een motie van Kamerlid Karin Straus aanvaard om alleen scholen met een ‘aantoonbare’ verbetercultuur in de toekomst in aanmerking te laten komen voor de predicaten ‘goed’ en ‘excellent’ van de Onderwijsinspectie.

Eind augustus hadden Kamerleden van de coalitiepartijen, onderwijsbestuurders en de middelbare schoolleraren Jelmer Evers en René Kneyber al het plan ‘Samen Leren’ gepresenteerd. Eén van de agendapunten die daarin wordt genoemd om het Nederlands onderwijs tot het beste ter wereld te maken, is het creëren van een verbetercultuur.

In een verbetercultuur leren scholen van elkaar en wordt over de onderwijskwaliteit een continue dialoog gevoerd. Daar hoort bij dat leraren elkaars lessen bezoeken (peer review) en samen analyseren wat er beter kan. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft de ambitie uitgesproken dat uiterlijk in 2020 honderd procent van de leerkrachten een dergelijke onderlinge peer review toepassen.

Kamerlid Straus (VVD) noemde het realiseren van een verbetercultuur tijdens de onderwijsbegroting “één van de belangrijkste elementen” in de school van de 21ste eeuw en refereerde expliciet aan de plan-do-check-act-methode, één van de instrumenten uit de gereedschapskist van Lean Six Sigma om systematisch te werken aan verbetering. “[Verbeteren] is geen rocketscience”, aldus Straus. “Het is de cultuur van ‘plan-do-check-act’ die een school bij de tijd houdt en ervoor zorgt dat we vandaag de rocketscientists van morgen opleiden.”

Collega’s Van Meenen (D66) Rog (CDA) en Ypma (PvdA) verwerkten het belang van een verbetercultuur in hun betoog, evenals bewindslieden Bussemaker en Dekker. Voor scholen die intensief aan de slag willen gaan met stap voor stap verbeteren is het aannemen van de motie-Straus goed nieuws. De Onderwijsinspectie zal immers in de toekomst naast het stempel ‘zwak’ en ‘zeer zwak’ ook de oordelen ‘goed’ en ‘voldoende’ toekennen. In een soort landelijke verkiezingen kan een beperkt aantal scholen daarnaast het predicaat ‘excellent’ verwerven.

De komende twee jaar wordt met deze nieuwe kwaliteitskenmerken geëxperimenteerd. Scholen met een verbetercultuur, die van de Inspectie minimaal het predicaat goed krijgen toegekend worden vanaf 2016 minder gecontroleerd.

[indeed-social-media sm_list=’tw,goo,li,fb’ sm_template=’ism_template_8′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’false’ sm_display_full_name=’false’ ]