Onderwijsprocessen teambreed verbeteren bij ROC A12

Aan de slag!

Onderwijsprocessen teambreed verbeteren bij ROC A12
Door: Henri Verheij, teamleider Zorg en Welzijn Velp, ROC A12

h.verheij@roca12-2Uit het medewerkersonderzoek van voorjaar 2015 blijkt een lage tevredenheid binnen team Zorg en Welzijn. Voor een aantal zorgopleidingen was het rendement in 2013-2014 lager dan de inspectienorm. Rollen en verantwoordelijkheden zijn binnen het team niet altijd duidelijk en de verschillende onderwijsprocessen zijn niet altijd gestructureerd. Dit heeft invloed op het team-functioneren.

Brede blik

De resultaten van het MTO zijn de directe aanleiding geweest om binnen team Zorg en Welzijn met MBObeter te starten. Van andere teams hadden we al gehoord over de MBObeter methodiek en de positieve ervaringen. In een periode van 4 maanden hebben we met een werkgroep van kerndocenten geanalyseerd welke oorzaken ten grondslag liggen aan opbrengsten onder de inspectienorm, welke teamdynamieken een effectief team-functioneren tegengaan en hoe de kwaliteit van onderwijs verbeterd kan worden. Het prettige van MBObeter is dat we met een brede blik konden kijken naar allerlei mogelijke oorzaken en deze vervolgens prioriteren en trechteren. Zo zijn we tot een gezamenlijk beeld gekomen van het belangrijkste verbeterpotentieel.

We hebben vervolgens een verbeterplan opgesteld. Draagvlak ontstond door meerdere teamsessies te organiseren waar teamleden hun aanvullingen op het verbeterplan konden aandragen. Dit heeft geresulteerd in commitment van het team om het verbeterplan samen te gaan uitvoeren.

Werk aan de winkel

Ik ben blij met de wijze waarop de analyse is uitgevoerd en met het verbeterplan dat er nu ligt. Trots ben ik op de manier waarop de werkgroep heeft samengewerkt en ik ben erg tevreden met de professionele en aangename begeleiding vanuit UPD. Nu is er werk aan de winkel om daadwerkelijk te gaan verbeteren. We gaan met het hele team aan de slag om de verbeteringen thematisch aan te pakken. Aan het eind van schooljaar 2016/2017 verwachten we het verbeterplan succesvol te hebben afgerond, met als resultaat: duidelijke en goed lopende onderwijsprocessen, een goed rendement en een professionele samenwerking binnen het team.