UPD - Onderwijs - Subsidie voor project FRIS

Subsidie voor project FRIS

Haagse Zaken

Maandag 1 juni jl. heeft minister Bussemaker bekend gemaakt dat de projectaanvraag FRIS in het kader van de subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds mbo is gehonoreerd. Deltion ontvangt als penvoerder de komende vier jaar € 1.149.076,- subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om samen met haar projectpartners de doelstellingen van het project FRIS te realiseren. De Provincie Overijssel juicht dit initiatief toe en levert ook nog eens een eenmalige financiële ondersteuning van € 100.000,- om het samenwerkingsverband een extra impuls te geven.

Aanleiding projectaanvraag

FRIS is tot stand gekomen doordat de eisen van de arbeidsmarkt van morgen vragen om beroepsonderwijs dat snel en voortdurend kan anticiperen op de steeds weer veranderende omstandigheden in maatschappij en industrie. Het praktijkleren moet praktischer, realistischer en innovatiever, waarbij wordt aangesloten op de wensen vanuit het bedrijfsleven.

FRIS

Stichting Techcovery – het in 2011 door Deltion College, InstallatieWerk Oost & Flevoland (IWOF) en OpleidingsBedrijf Metaal Zwolle (OBM Zwolle) opgerichte praktijkleercentrum – heeft samen met haar partners een aanpak ontwikkeld voor het praktijkleren. Dit om beter te kunnen anticiperen op de veranderende omstandigheden in de maatschappij en industrie. Deze aanpak heet FRIS en staat voor Flexibel, Reductie, Innovatie en Systeemdenken en is onder andere gebaseerd op de uitgangspunten van Lean. Tijdens het praktijkleren wordt continu, door de leraar, instructeur en student aandacht besteed aan deze vier onderwerpen.

Doelstellingen

De projectpartners richten zich in dit samenwerkingsverband op drie speerpunten: – verhogen van de instroom van techniekstudenten door een doorlopende leerlijn techniek (vmbombo-hbo) te creëren, die aansluit op de eisen en wensen van het bedrijfsleven; – optimaliseren van onderwijsprocessen en verspillingen reduceren, met daarbij de focus op materialen en middelen binnen Techcovery; – bevorderen van innovatie in de regio door het professionaliseren van leraren en het opstarten van een bedrijfsbureau waar in samenspraak met de 4 o’s (onderwijs, onderzoek, ondernemers, overheid) gewerkt wordt aan innovatieve opdrachten.

Projectpartners

Het project wordt uitgevoerd door Stichting Techcovery en haar oprichters (Deltion College, IWOF, OBM Zwolle), twee vmbo instellingen (Carolus Clusius College, Thorbecke Scholengemeenschap vmbo-pro), hogeschool Windesheim en het (regionale) bedrijfsleven. Het regionale bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche, Brink Technical Solutions BV, Berner Produkten b.v., UPD, Stichting Kennispoort Regio Zwolle en Nehem KMC. Daarnaast participeren minimaal 25 lid- en partnerbedrijven vanuit de achterban van IWOF, OBM Zwolle, Stichting Techcovery en het Deltion College binnen het project. Tot slot wordt het project ondersteund door de gemeente Zwolle, expertisecentrum voor techniekonderwijs TechYour Future en de Provincie Overijssel.