Sector VO

In Nederland kun je na de basisschool kiezen voor praktijkonderwijs, vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, inclusief mavo), havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Zo’n miljoen leerlingen volgen enige vorm van voortgezet onderwijs bij een van de 700 verschillende vo-scholen. Dat onderwijs is goed, maar kan nog beter.

Sinds 2015 is handboek VObeter beschikbaar. De methodiek die in dit handboek wordt beschreven stelt een onderwijsteam in staat om gezamenlijk de onderwijskwaliteit te analyseren en te verbeteren.

Wanneer u deze methodiek op de juiste wijze inzet, bent u binnen een periode van 2 tot 6 maanden verzekerd van resultaat. Dit resultaat bestaat uit een gedegen door het onderwijsteam gedragen analyse van de problematiek en een plan van aanpak voor de complexere verbeteringen. Vaak zijn de eerste effecten voor leerlingen ook al zichtbaar door het direct doorvoeren van eenvoudige verbeteringen (quick wins).

Ga direct naar onze downloadpagina om het handboek met de hulpbestanden te downloaden.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.