Sector MBO

De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs moet verder omhoog. Dat is een van de uitgangspunten van de overheid en uiteraard ook vaak de ambitie van onderwijsinstellingen. Nieuwe beleidsplannen, wet- en regelgeving, nieuwe kwalificatiedossiers en een arbeidsmarkt die sterk in beweging is grijpen tegelijkertijd diep in bij onderwijsinstellingen.

De inspectie geeft ruimte, maar alleen als een instelling aantoont dat zaken onder controle zijn. Bedrijven willen goed opgeleide studenten in een steeds veranderende arbeidsmarkt. Van scholen wordt verwacht dat ze goed inspelen op moderne, steeds mondigere leerlingen. De bedrijfsvoering moet modern, klantgericht en efficiënt zijn.

Wij kunnen u helpen bij het wendbaar maken van uw onderwijsinstellingen, zodat u blijvend tegemoet kunt komen aan de eisen van leerlingen, het ministerie, bedrijven en andere stakeholders.

Per augustus 2017 verandert het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs op het middelbaar beroepsonderwijs. De kern van het vernieuwde toezicht bestaat uit vier onderdelen:

  1. Waarborg: basiskwaliteit
  2. Stimuleren tot beter
  3. Eenduidig toezicht en op maat
  4. Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur

Om te voldoen aan onderdeel 1, ‘Waarborg: basiskwaliteit’, hebben wij een divers palet aan diensten beschikbaar. U kunt met behulp van MBObeter werken aan verbeterde onderwijskwaliteit met een goed rendement.

Met onderdeel 2, ‘Stimuleren tot beter’, wil de onderwijsinspectie actief bijdragen aan een permanente verbetercultuur binnen besturen en scholen en hen stimuleren de onderwijskwaliteit naar een hoger plan te tillen.

Zo’n permanente verbetercultuur ontstaat niet vanzelf. Gebruikelijk is een transitie periode van 2 tot 5 jaar waarin een volledige transformatie wordt gerealiseerd binnen zowel het onderwijs, de ondersteunende diensten alsook op het gebied van leiderschap, alvorens er schoolbreed gesproken kan worden van een permanente verbetercultuur.

UPD kan u daarbij ondersteunen. Wij bieden trainingen, projectondersteuning en coaching aan, gericht op continu verbeteren voor iedere afdeling en ieder niveau binnen uw instelling.

Graag verwijzen we u door naar onze pagina met klantverhalen om te lezen hoe andere ROC’s erin gelaagd zijn om de onderwijskwaliteit duurzaam te verbeteren.

Kijk daarnaast eens rond in ons aanbod van trainingen op gebied van continu verbeteren.

Download hier de MBObeter methodiek met alle bijbehorende hulpbestanden om op teamniveau te werken aan betere onderwijskwaliteit.