Sector HBO

Het hbo is met ruim 440.000 studenten de grootste leverancier van hoogopgeleide professionals in Nederland. Hogescholen staan voor de maatschappelijke taak om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden, met een stevige verankering van de beroepspraktijk in het lesprogramma.

De basisopdracht voor alle hogescholen is kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden met een oriëntatie op de beroepspraktijk en worteling in de regio of een specifieke maatschappelijke sector. Toegepast onderzoek maakt vanzelfsprekend deel uit van het onderwijs. De variëteit onder hogescholen wordt bepaald door de aard van de (beroeps)omgeving, het aanbod van associate degrees en professionele masters, de nadruk op deeltijdonderwijs en modules voor werkenden en de uitbouw van de onderzoeksfunctie. Niet eenvormigheid maar verscheidenheid vormt de kracht van het hbo. De uitdagingen waar hbo-instellingen voor staan, vertonen echter veel overeenkomsten.

Van aanbod naar vraaggericht onderwijs

Het hogeschool-onderwijs staat voor de uitdaging om de (deeltijd) opleidingen van aanbodgericht naar meer markt- of vraaggericht te transformeren. Deze transitie is noodzakelijk om concurrerend onderwijs te blijven aanbieden in een markt waarin de studenten (consumenten) steeds kritischer worden op doorlooptijden, vorm, flexibiliteit en kwaliteit van aanbod en de concurrenten in steeds grotere mate maatwerk en tijd- en plaats-onafhankelijk leren kunnen aanbieden.

Hierbij komt dat de vraag vanuit het bedrijfsleven in steeds snellere mate verandert. Beroepsgerichte bacheloropleidingen zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nauw aansluiten op de beroepspraktijk. Indien deze beroepspraktijk verandert, dient het onderwijs daar voortijdig op te anticiperen.

UPD ondersteunt de HAN bij deze transitie. Daarnaast ontwikkelt samen met het Lean-lectoraat van de HAN het boek Shaping Tomorrow’s Education. Dit boek bevat handvatten die scholen kunnen gebruiken om de transitie (van deeltijd en voltijdsopleidingen) van aanbod gestuurd (traditioneel) naar vraaggestuurd in gang te zetten, te begeleiden en eventueel te versnellen.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op dit gebied? Neem dan contact met ons op.

Studiesucces

Studiesucces wordt een steeds belangrijker thema binnen de hbo-sector. Het studiesucces van studenten varieert tussen de 75% (bij studenten met een vwo-voorlopleiding) tot krap 50% (mbo 4-vooropleiding).

Het uitvallen van studenten uit het hbo-onderwijsproces is in mindere mate een sociaal economisch probleem. Studenten hebben immers een startkwalificatie en zijn daarmee kansrijk op de arbeidsmarkt. Echter indien hogescholen erin slagen om kwalitatief beter onderwijs te verzorgen, zal dit leiden tot betere rendementen (studiesucces).

Met kwaliteit doelen we op de mate waarin een opleidingsteam erin slaagt om de belofte aan een student bij aanname van deze student daadwerkelijk in te lossen.

Met behulp van de HBObeter-methodiek helpen wij opleidingen bij het kritisch analyseren, beoordelen en verbeteren van de eigen onderwijskwaliteit. Dit gaat verder dan het verzorgen van een aantrekkelijke les. Tien goede docenten vormen nog geen goede opleiding. Kwaliteit wordt mede bepaald door goede samenwerking, uitstekende faciliteiten, gedegen communicatie met de studenten, een heldere structuur en een professionele verbetercultuur.

Onder het mom: rendement volgt kwaliteit, wordt middels een HBObeter project het rendement van de opleiding (studiesucces) verhoogd.

Lean voor ondersteunende diensten

Studenten die tijd- en plaatsonafhankelijk willen leren, flexibele instroom, andere vormen van – en directere communicatie met studenten. Het vergt veel van ondersteunende diensten zoals ict, administratie, roostering en hrm. Als ondersteunende dienst binnen een hogeschool dien je mee te kunnen blijven veranderen met de snel veranderende klantvragen die zowel vanuit de studenten als de interne klanten gesteld worden.

Om die hoofdredenen kiezen meer en meer hogescholen voor Lean. Lean is bij uitstek een filosofie en methodiek die zorgt voor efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen, minder verspilling, een hogere kwaliteit van dienstverlening en daarmee tevreden studenten en interne klanten.

Dit zijn de vijf Lean-stappen die onze projecten kenmerken:

  1. Identificeer de wens van de klant (interne klant of student) en zijn perceptie van waarde
  2. Identificeer de waardestroom en elimineer verspilling
  3. Creëer ‘flow’ ofwel doorstroom zonder wachttijden in het proces
  4. Creëer ‘pull’ door de (interne) klant. Creëer als ondersteunende dienst niet je eigen werk, maar werk op basis van de klantvraag
  5. Streef perfectie na door continue verbetering. Leid medewerkers op en reik gereedschappen aan waarmee ze hun werk voor leerkrachten en studente steeds een beetje beter kunnen doen

Wij kunnen uw ondersteunende diensten stapsgewijs helpen bij het doorvoeren van deze vijf principes. Door een unieke combinatie van Lean Six Sigma met verandermanagement zorgen wij niet alleen voor een instrumentele implementatie, maar dragen we zorg voor een permanente verbetercultuur.