Referentie van ROC Nijmegen

Het was bijzonder om op teamniveau in een kort tijdsbestek gestructureerd te werken aan het in kaart brengen van factoren die het rendement kunnen verbeteren. De methodiek leidde ertoe dat we ons gingen richten op die zaken waar we als team zelf direct invloed op kunnen uitoefenen.

ROC Nijmegen

Dit leidde tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en vermindering van externe attributie langs een natuurlijke weg. Dankzij de ondersteuning van Joris met wekelijkse terugkoppeling, zijn strakke regie met ruimte voor veel discussie hoefde het team tijdens het proces niet veel meer te doen dan iedere week bijeen te komen. We raakten geen tijd kwijt aan gebrekkige verslaglegging of moeizame procesgang. Joris gaf feedback op inhoud en proces als daarom werd gevraagd en kon schakelen in aandacht en tempo als dat nodig was. Een cadeautje, bedankt.

Groeten van het team Handel
Willem van Hees
Teammanager ROC Nijmegen