Referentie van het ID College

Het team Uiterlijke Verzorging (kappers) van het ROC ID College heeft hulp gehad van MBO 2010 door met de methodiek “MBO beter” een juiste analyse te maken van de kappersopleiding niveau 2. De methodiek “MBO beter” helpt om een scherp en helder beeld te krijgen van de problemen die spelen. Door consequent de fasen van het model te doorlopen blijft het proces gefocust op de probleemstelling, met als uiteindelijke doel het formuleren van maatregelen ten behoeve van de eerder gekozen probleemstelling. De kracht van het model zit in het feit dat het proces met het team wordt doorlopen. Het team wordt daardoor ook eigenaar.

ID College

Naast de methodiek heeft MBO2010 ook gezorgd voor een prima projectbegeleider in de persoon van Joris van de Lindeloof. Zonder zijn steun waren wij niet zo ver gekomen. Naast zijn deskundigheid en ervaring m.b.t. de methodiek, is hij ook betrokken bij onderwijs. Dat maakt hem zeer geschikt om met een docententeam uiterlijke verzorging aan de slag te gaan.

De uiteindelijke resultaten die dit project heeft opgeleverd zijn verwoord in smart geformuleerde doelstellingen en verwerkt in het jaarplan 2011-2012. Op naar een (nog) beter rendement.

Joris, dank je wel!

Gijs Vlieland
Domein Directeur Dienstverlening at ROC ID College