Patrick Bleiji

Projectmanager

Ik begeleid projecten op hogescholen die zich structureel willen verbeteren en klantgerichter willen werken. Ik gebruik daarvoor de Lean-methodiek. Deze helpt scholen om een visie te ontwikkelen.

Hoe moet ons onderwijs eruit zien? Hoe stellen we de juiste prioriteiten in een dynamische omgeving met allerlei belanghebbenden zoals het ministerie, de arbeidsmarkt en studenten? Nu veel hogescholen te maken hebben met een dalende instroom is dat belangrijker dan ooit. De verbeter methodiek die wij hebben ontwikkeld in het mbo is ook in het hbo toepasbaar. We werken met onderwijsteams, maar ook met bijvoorbeeld ondersteunende diensten, zoals ICT of de studentenadministratie.

Wat trekt je in het onderwijs?

Onderwijs is een belangrijke bouwsteen die wij onze kinderen meegeven. Als vader ben ik me daarvan des te meer bewust. En goed onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijfstakken. Het onderwijs zal moeten aanhaken op wat studenten willen en nodig hebben. Studenten zijn klanten. Als zij digitaal communiceren, dan moet je daar als onderwijsinstelling in mee. En als de arbeidsmarkt nieuwe eisen stelt, dan moet je daarop inspringen.

Wat deed je eerder?

Ik kom uit de industrie, heb als black belt veranderingen doorgevoerd bij bedrijven als Shell en Fokker. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de consultancy. Eerst in de industrie, daarna ook in de zorg en bij overheidsorganisaties zoals de IND, het CBS en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Het onderwijs is uniek, maar de flexibiliteit die wordt gevraagd in een veranderende omgeving is voor elke organisatie gelijk.

Wat breng je extra?

Ik houd mensen een spiegel voor en breng ze in beweging. Dat doe ik door vragen te stellen en mensen in verwondering te brengen over hun eigen organisatie. Zo leidt de vraag: ‘wie zijn je klanten?’, vaak tot verwarring. Het idee dat studenten klanten zijn en dat zij in het onderwijs voorop staan, heeft niet iedereen scherp voor ogen. Zo zie ik dat docenten te veel tijd kwijt zijn met administratieve taken en overleg.

Wanneer ben je trots?

Als mensen me vertellen dat er bij henzelf of bij collega’s echt iets veranderd is. Als blijkt dat mensen plots kritische vragen durven te stellen en de oplossing bij henzelf gaan zoeken. Het is zo mooi om dat muntje te zien vallen.

  • Kijk voor een uitgebreider profiel op LinkedIn
  • Neem direct contact op met Patrick via mail of telefoonnummer 020 345 30 15
Cached on Mon 26/02 2:52