Oplossingen voor het onderwijs

Oplossingen voor het onderwijs

Wat doet UPD

UPD begeleidt instellingen in het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs en het voortgezet onderwijs. In het middelbaar beroepsonderwijs zijn we marktleider. Van het half miljoen kinderen dat in Nederland een mbo-opleiding volgt, studeert bijna de helft aan een instelling waar UPD actief is.

Voor deze onderwijsinstellingen hebben wij:
  • De kwaliteit van opleidingen verbeterd
  • De tevredenheid, gemeten in enquêtes onder studenten, verhoogd van onvoldoende naar (ruim) voldoende
  • Opleidingsrendementen verhoogd
  • Geholpen bij het behalen van een beter kwaliteitsoordeel van de Onderwijsinspectie
  • Doeltreffendheid van intakeprocedures verbeterd
  • Ondersteunende processen verbeterd (administratie, ICT, facilitair bedrijf) door uit te gaan van student en leraar als klant
  • Meer dan 100 zelfstandig werkende projectleiders opgeleid. Bij tientallen onderwijsorganisaties werken zij dagelijks aan verbeteringen
  • Samenstelling van teams verbeterd op basis van analyse drijfveren van leidinggevenden (zie: Management Drives)
  • Onderwijsteams geprofessionaliseerd (afspraak is afspraak, taakvolwassenheid etc.)
  • Op korte termijn problemen opgelost en verbeteringen doorgevoerd (zie: Interim management)
Ook uw onderwijsinstelling boekt met onze steun snel meetbaar resultaat.

Hoe werken onze oplossingen voor het onderwijs

UPD werkt anders. Wij komen u niet vertellen hoe u de zaken anders moet aanpakken. Dat gaat uw team zelf doen. Wij hebben de instrumenten in huis om feiten te verzamelen en keuzes te maken, maar wij realiseren binnen uw organisatie geen blijvende veranderingen als we uw mensen niet overtuigen van het belang daarvan. Veel docenten zitten niet te wachten op een team van consultants binnen de schoolmuren. Zij denken misschien: het zal mijn tijd wel duren. UPD breekt door die scepsis heen.

Waarom, wat en hoe

Wij verleiden mensen met onze aanpak. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de plenaire aftrap die wij organiseren voordat wij serieus bij u aan de slag gaan. Daarvoor brengen we een onderwijsteam bijeen, of alle mensen die werken op een locatie. We vertellen daar waarom er bij uw instellingen veranderingen nodig zijn en we schakelen uw mensen in bij het antwoord op de vragen ‘wat?’ en ‘hoe?’.

Samen keuzes maken

Op deze bijeenkomst schetsen wij de situatie: problemen met de onderwijsinspectie, een ultieme kans om als instelling het predicaat excellent binnen te slepen. Maar wij gaan uw mensen niet vertellen hoe alles anders moet. Dat laten we aan u over. Wij zijn procesbegeleiders, geen onderwijskundig adviseurs. Wij gaan u niet vertellen wat er fout gaat. Wat wij wel doen is u ondersteunen. UPD zorgt ervoor dat uw mensen de juiste gereedschappen in handen krijgen. Dat u het overzicht heeft, dat u samen kunt discussiëren, samen keuzes kunt maken en kunt focussen. Daarna gaan wij met uw mensen aan de slag. Niet met onze plannen, maar met die van uzelf. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Joris van de Lindeloof via nummer 020 345 30 15 of j.vandelindeloof@plusdelta.nl