UPD - Onderwijs - Ontwikkeling als vanzelfsprekend

Ontwikkeling als vanzelfsprekend

Barbara
Barbara Keur
HRM Manager

Enkele weken geleden zat ik samen mijn dochter op woensdagmiddag een boterham te eten. Het moment om even te kletsen en de bewuste vraag te stellen: Hoe was het op school vandaag? Ze vertelde me dat ze vandaag in de klas een ‘bordsessie’ hadden gehad. Geïnteresseerd vroeg ik haar wat dat is, een ‘bordsessie’. Vol enthousiasme vertelde ze me dat ze dan met de hele klas voor het bord gaan staan en doelen met elkaar bespreken.

Ik zat rustig mijn boterham te eten en vroeg mezelf af: wat voor doelen bespreken kinderen op de basisschool? Dus besloot ik het haar te vragen: ‘Op het bord staan verbeterdoelstellingen van de hele klas. De doelstellingen zijn samen met de juffrouw bepaald omdat de juffrouw onze klas wil stimuleren om meer samen te werken en elkaar te helpen’.

Ik trok een wenkbrauw op en ze vertelde vol trots dat ze met elkaar hebben bepaald dat ze als klas willen verbeteren. Vervolgens vroeg ik: waar moet ik dan zoal aan denken? Nou zei ze: we willen ons gemiddelde voor woorddictee verbeteren naar een 7. Aansluitend zei ze: kinderen die goede cijfers halen helpen de kinderen die minder goed scoren. Nu had ze toch echt mijn volledige aandacht. Ik vroeg haar of zij dit een goede doelstelling vond, omdat een gemiddelde nog steeds maakt dat sommige kinderen minder kunnen scoren als er veel kinderen met goede scores zijn. Je zag haar denken en toen zei ze: het is eigenlijk beter ook naar de eigen score te kijken en af te spreken dat iedereen een half punt hoger zou scoren dan is het voor iedereen een uitdaging. Tot slot zei ze: ik denk dat ik dat voorstel maar inbreng volgende week.

Mijn dochter at lekker verder en vertelde me dat ze vanmiddag ging spelen bij een vriendinnetje. Ik daarentegen liet het gesprek nog even bezinken. Had ik nu echt zojuist met mijn dochter van 11 een gesprek gevoerd over KPI’s en hoe je deze kan toepassen om samen te verbeteren?

Ik word er blij van dat de nieuwe generatie op deze manier wordt klaar gestoomd om op een natuurlijke wijze bezig te zijn met verbetering en daarmee met ontwikkeling van zichzelf en anderen.

Barbara Keur is HRM Manager bij Quion.