Het laatste nieuws van UPD Onderwijs | Je leest het hier

Nieuws uit de onderwijssector

Rondetafelbijeenkomst – Verandermanagement in het onderwijs

Als directielid binnen het onderwijs sta je voor de uitdaging om veranderingen succesvol door te voeren in jouw instelling. Of het nu gaat om flexibilisering van het onderwijs, een leven lang leren of het stimuleren van samenwerking binnen teams, effectief verandermanagement is cruciaal voor het behalen van duurzame resultaten. Het begeleiden van verandering binnen een

Keynote – Lean in Higher Education

Hoe zorgen we dat onderwijs beter aansluit op de wensen en behoeften van de student? En hoe zorgen we tegelijkertijd dat het onderwijs als geheel wendbaar wordt zodat we continu kunnen aansluiten op de ontwikkelingen om ons heen?

‘Kijk in de ogen van de student. Wat heeft deze nodig?’

Gepersonaliseerd onderwijs is populair als nooit tevoren. Veel scholen zien de meerwaarde van dit concept waarbij de student en zijn of haar individuele leerproces centraal staat. Maar van een concept op papier naar een werkbaar model in de praktijk is nog een grote stap. In dit artikel behandelen we vijf punten die onderwijsinstellingen helpen om de kans op succesvolle invoering van gepersonaliseerd onderwijs te vergroten.

Artikel: Aan de slag met gepersonaliseerd leren

UPD open opleidingen
In het vakblad Profiel (september 2021) is een artikel verschenen onder de titel “Aan de slag met gepersonaliseerd leren”. Het artikel is geschreven door Marissa Reubsaet, Andrea Klaeijsen (beide werkzaam bij het Vista College) en collega Lejla Brouwer-Hadžialić van UPD. In het artikel beschrijven zij de ontwikkelingen bij het team Haarverzorging op het gebied van

Lean werken bij de Universiteit Maastricht

Maastricht University is 4 jaar geleden gestart met het toepassen van Lean in de dagelijkse werkpraktijk. Bekijk hier hoe de afgelopen 4 jaar verlopen zijn en wat de resultaten zijn voor jongste en meest internationale universiteit van ons land.

De weg naar excellent onderwijs

Mbo-schoolbesturen worden met ingang van het nieuwe Onderzoekskader van de Inspectie sterker aangesproken op kwaliteitssturing. Het doel: een betere onderwijskwaliteit. Aan besturen de uitdaging om onderwijsteams te stimuleren de kwaliteit te verbeteren. De Inspectie beoordeelt met ingang van het nieuwe Onderzoekskader op 1 augustus 2021, meer nog dan nu, mbo-schoolbesturen op hun vermogen tot sturing

Een sterke kwaliteitscultuur

Kwaliteitscultuur blijft niet alleen een veelbesproken onderwerp, het blijft voor veel onderwijsinstellingen ook een ietwat ongrijpbaar begrip. Want, wat is cultuur precies en hoe kunnen onderwijsinstellingen zorgen dat cultuurelementen duurzaam geborgd worden? Reflecteren in Actie is op het laatste een steeds vaker voorkomend antwoord. Kwaliteitscultuur volgens de onderwijsinspectie Het begrip kwaliteitscultuur kent verschillende definities. In

Inschrijving subsidieregeling Schoolkracht van start

Vanaf 25 november is de subsidieregeling Schoolkracht geopend voor inschrijvingen. Onderwijsinstellingen in het PO, SO en VO kunnen tot 15 januari plannen indienen om aanspraak te maken op deze subsidie. Wat ons betreft een mooie kans om de onderwijskwaliteit te verhogen of een volgende slag te maken met digitalisering. Doel van de subsidieregeling Met deze

Kwaliteitscultuur: lege huls of keiharde noodzaak?

De afgelopen maanden heeft het Coronavirus een diep spoor door de samenleving getrokken. Plotseling viel heel het raderwerk stil. Werk moest van de ene op de andere dag anders worden georganiseerd. Routines moesten opnieuw worden uitgevonden. In het onderwijs dreigde een hele generatie studenten te worden gedupeerd. In antwoord daarop werd het lesgeven binnen enkele

Continu verbeteren – ROC Leiden

Aanleiding ROC Leiden zat een paar jaar geleden in zeer zwaar weer. Door huisvestingsperikelen was het ROC bijna failliet en uit onderzoek van de inspectie bleek dat de kwaliteit van het onderwijs bij zeven opleidingen onvoldoende was. De nadruk lag te lang op de bedrijfsvoerende kant van het onderwijs, er was te weinig aandacht voor

Kortcyclisch continu verbeteren!

Norbert Rens was aanwezig bij de jaarlijkse presentatie van de Staat van Onderwijs. In dit artikel deelt hij zijn visie over belangrijke onderwerpen als kansenongelijkheid, de omgang met data en het teamgevoel van docenten.

MBObeter, Lean en Team Selfie voor het Onderwijs

Samen met Zadkine college, Wellant college en ROC van Twente verzorgen we op deze managementconferentie diverse worskhops met als thema ‘verbetering van de onderwijskwaliteit’. Onder aan deze pagina vind je de onderwerpen, tijdstippen en locaties. We hopen je uiteraard daar te ontmoeten! Hieronder vind je een korte omschrijving van diverse diensten die wij verzorgen om

Lean Café: Transformatie in het onderwijs

Er moesten stoelen bij in NBC Congrescentrum Nieuwegein waar UPD op 2 februari een bijeenkomst organiseerde over ‘de toekomst en technologisering van een leven lang mensgericht leren’. “Dit gaat niet over Lean”, verklapte directeur Onderwijs van UPD Joris van de Lindeloof al meteen in zijn introductie.

Advies Kritische Vrienden

De Kritische Vrienden van de Lerarenagenda adviseren de minister en de staatssecretaris over professionalisering met hun advies ‘Naar een professionele cultuur op elke Nederlandse school in 2020’.

Ruimte voor eigen overtuigingen

Onderwijsteams op ROC de Leijgraaf hebben procesmatig leren denken. Dat helpt om te voldoen aan eisen van buitenaf, zegt Peer van Summeren. Het helpt ook om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten. Geef het onderwijs niet alleen een set nieuwe regels en wetten, bied ook de instrumenten om aan die wetten te voldoen.

Vijf vragen aan Hannie Boudesteijn

De jaar- en diplomarendementen voor de opleiding Verzorgende-IG waren onvoldoende en de resultaten voor de opleiding Verpleegkunde risicovol. Het was echt tijd voor het Zadkine College om het MBObeter light-traject in te schakelen. Niet alleen wilden we van die ‘onvoldoende’ een mooie ‘voldoende’ maken, ook wilden we met elkaar díe dingen doen waar het onderwijs en onze studenten om vroegen.

Validatie MBObeter light-trajecten

Nog steeds zijn er grote aantallen leerlingen die zonder diploma het onderwijs verlaten. De gevolgen voor de (arbeids-) mogelijkheden en de toekomst van de leerlingen zijn groot en de kosten voor de samenleving hoog. Veel scholen hebben met inzet van MBObeter light de kwaliteit van opleidingen verbeterd. Een vergelijking van die resultaten met de belangrijkste oorzaken voor uitval volgens wetenschappelijk onderzoek is nooit gemaakt. Tot nu.

Leer studenten kijken met de klantbril op

De kennis die mbo-studenten vandaag opdoen is morgen alweer minder waard. De ontwikkelingen gaan snel. Klanten en burgers worden steeds veeleisender en technologische innovatie zorgt voor grote verschuivingen op de arbeidsmarkt. Hoe kun je als mbo-school jongeren dan op de toekomst voorbereiden? Het mbo kent vanaf dit schooljaar keuzedelen: vergelijkbaar met minoren in het HBO.

Dook van Den Boer benoemd tot Werkambassadeur

Amstelveen, januari 2016 Per 18 januari is Dook van den Boer gestart als Werkambassadeur voor de provincie Noord-Holland. Hij zal de provincie gedurende twee jaar vertegenwoordigen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. De provincie wil het onderwijs, de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven beter op elkaar aan laten sluiten. Van den Boer was lange tijd

‘Lean’ onderwijs: verbeteren aan het bord

Een verblijf in het Medisch Spectrum Twente (MST), in april, zet Bert Imminga aan het denken. Als kwaliteitsmedewerker bij de dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg (O&K) bij ROC van Twente, kent hij projecten als MBObeter en LeerKRACHT die de kwaliteit van het onderwijs willen versterken. Vooral door de verantwoordelijkheid in de teams te leggen. Het MST

Subsidie voor project FRIS

Maandag 1 juni jl. heeft minister Bussemaker bekend gemaakt dat de projectaanvraag FRIS in het kader van de subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds mbo is gehonoreerd. Deltion ontvangt als penvoerder de komende vier jaar € 1.149.076,- subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om samen met haar projectpartners de doelstellingen van het project FRIS te