Onderwijs - klantverhalen Archieven - UPD

Klantverhalen en businesscases uit de onderwijssector

Kwaliteitsverbetering bij ROC Nijmegen

Hoe kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs structureel verbeteren? Dat was de vraag waarmee het Team Pedagogisch Werk van ROC Nijmegen bij UPD aanklopte. Met een nieuwe verbeterplan op zak, wist het team flinke stappen te zetten.

E-Learning bij Saxion

Speciaal voor de eigen medewerkers ontwikkelde de hogeschool Saxion samen met UPD een op het onderwijs gerichte e-learningmodule voor een ‘orange belt training’ in het kader van Lean. Kleine verbeteringen aanbrengen in de eigen werkomgeving. Dat is waar de module en training zich op richten. De online module bereidt medewerkers hierop voor. ‘Zij kijken nu

Lean werken bij de Universiteit Maastricht

Maastricht University is 4 jaar geleden gestart met het toepassen van Lean in de dagelijkse werkpraktijk. Bekijk hier hoe de afgelopen 4 jaar verlopen zijn en wat de resultaten zijn voor jongste en meest internationale universiteit van ons land.

Teams in the lead bij het Vista College

Na een onderzoek naar zelfregulatie bij studenten – in het kader van gepersonaliseerd leren – kwam naar voren dat de benodigde vaardigheden hiervoor bij de docenten ook niet altijd aanwezig waren. Deze bevinding van het Team Haarverzorging was de aanleiding voor Onderwijsmanager Michael Toonen om in gesprek te gaan met UPD. Van team naar individu

Kwaliteitsverbeterprogramma: Arcus 3.0

Het Arcus College heeft haar stevige ambities neergelegd in een strategisch plan 2016-2020. Met het kwaliteitsverbeterprogramma Arcus 3.0 worden teams in the lead, leren van en met elkaar en continu verbeteren gestimuleerd. In september 2017 zijn twee transitiedirecteuren aangesteld. Zij kozen ervoor het kwaliteitsbewustzijn in de organisatie te versterken, om zo een fundament te leggen

Een breedte-diepte strategie voor continu verbeteren op de Hogeschool van Amsterdam

Jolanda van Doesburg, programmamanager Continu verbeteren Harold Swartjes, directeur facilitair bedrijf UvA en HvA In het transitieprogramma bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) werd geconstateerd dat we een enorme slag kunnen maken in de verbetering van onze werkprocessen. In mei 2016 is hiervoor een apart programmateam ‘Continu Verbeteren’ van vier medewerkers geïnstalleerd dat rechtstreeks onder

Blijvende verandercapaciteit opbouwen

Een onvoldoende beoordeling door de inspectie, huisvestingsperikelen en een nijpende financiële situatie: ROC Leiden had het een aantal jaar geleden heel moeilijk. Lees hier de klantverhalen over hoe MBObeter ze heeft geholpen om weer de juiste weg in te slaan.

Continu verbeteren – ROC Leiden

Aanleiding ROC Leiden zat een paar jaar geleden in zeer zwaar weer. Door huisvestingsperikelen was het ROC bijna failliet en uit onderzoek van de inspectie bleek dat de kwaliteit van het onderwijs bij zeven opleidingen onvoldoende was. De nadruk lag te lang op de bedrijfsvoerende kant van het onderwijs, er was te weinig aandacht voor

“Mensen doen al 20 jaar hetzelfde en dan ga jij alles op z’n kop zetten!”

vincent wiegel
Het ministerie van OCW is met een aantal instellingen experimenten aangegaan om het onderwijs van aanbod- naar vraaggestuurd te reorganiseren. Het toekomstig ideaal is dat de student een budget krijgt en daar onderwijs van inkoopt. Dit betekent een enorme mentale verandering voor onderwijsinstellingen, tenslotte weten zíj toch wat het beste is voor de student!? “Wij

Herbert Vissers college aan de slag met verbeteren

De procesbegeleiding van UPD onder begeleiding van Govert-Jan van Wijk heeft ons goed geholpen om meer inzicht te krijgen in hoe we zelf onze rendementen kunnen beïnvloeden. We hebben ons gedurende enkele maanden gericht op het onderdeel leesvaardigheid. Met ons collectieve brein hebben we antwoord proberen te geven op hoe dit onderdeel pedagogisch-didactisch en qua

“Lean geeft je het bewustzijn van de alledaagse verbeteringen”

Tessa Tempel, Functioneel Beheerder, vertelt: ik houd me bezig met het onderhouden en ontwikkelen van het HRM pakket. Ik kwam binnen bij het ROC van Twente en rolde direct in het veranderproces en het project Lean & Green. Ik zag hoe ingewikkeld de P&O processen ingericht waren en hoe lang de doorlooptijd was. Het was

“De dynamiek is nu zo anders!”

Marinus van Petegem, interim hoofd personeels- en salarisadministratie vertelt: tijdens een eerdere interim-opdracht zag ik dat het ROC van Twente goed door de afdeling Personeels- en Salarisadministratie (PSA) werd ondersteund, maar ook dat er nog een hoop moest gebeuren. Formulieren werden voor verschillende zaken gebruikt en er moesten wel vier handtekeningen onder. Het was een

De Selfie op het Wellantcollege

Albert Jan Krikke (directeur MBO), Maarten Guichelaar (teamleider Dierverzorging), Sander Kamphuis (decaan) en Erik Kersbergen (examensecretaris) vertellen vanuit hun specifieke positie over hun ervaringen. Het gaat om eigenaarschap en samen leren om steeds een beetje beter te worden Albert-Jan Krikke, directeur MBO Wellantcollege   Wij merkten dat onze PDCA cyclus vooral een papieren cyclus was.

“Wij willen geen teleurgestelde studenten aan onze balie”

Veel HvA-ers hebben het afgelopen jaar kennisgemaakt met Lean als methodiek om processen te verbeteren. En niet zonder resultaat, zo bleek op de Lean Orange Belt terugkomdag op 20 september. Rosalie Deen (teamleider Onderwijsbureau AMFI sinds september 2015) en Natalie Kammeron (medewerker Onderwijsbureau AMFI sinds 2013) delen hieronder hun positieve ervaringen. Wat was voor jullie

Verbeteren van de onderwijskwaliteit bij Arcus College

Door: Lei Ortmans, Onderwijsmanager Welzijn 2, Arcus College Bij de teams Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk / Onderwijs Assistent is de studenttevredenheid laag. De uitkomsten van de JOB-enquête 2014 laten een studenttevredenheid lager dan 6 zien. In 2016 is er sprake van een lichte stijging van de studenttevredenheid, maar deze ligt nog altijd ruim beneden

Continu verbeteren binnen de NHTV

Vanaf het begin van de samenwerking met UPD was de professionaliteit zichtbaar en voelbaar. Altijd op tijd, gedegen voorbereid, bekwaam en goed georganiseerd. Ze hebben getoond goed in staat te zijn zich in te leven in wie wij zijn als organisatie, afdeling en individuen. Ze hebben flexibel ingespeeld op onze behoeften als dat nodig bleek,

Op weg naar een sprankelende school

Onderwijsteams die hun verantwoordelijkheid nemen hebben ruimte en ondersteuning nodig in een sprankelend leerklimaat. Veranderkundige Peter Wouters helpt leidinggevenden en teams bij het borgen van een dergelijk klimaat. Onderwijs verbeteren begint van onderaf in het onderwijsteam. De inzet en betrokkenheid van teamleiders, managers, staf en bestuurders zijn daarbij onmisbaar. Als critical friend ondersteunde veranderkundige Peter

Alles onder controle

Op een kleine vijftien scholen voerden kwaliteitsexperts Christ Diepstraten en Anneke van Kroonenburg audits uit voor MBO15. “Scholen voeren plannen uit. Daar blijft het te vaak bij.” De schijnbare eenvoud van kwaliteitszorg bedriegt. Maak een plan, voer het uit, kijk of het gelukt is en stel het, waar nodig, bij. Kinderen doen het dagelijks: ze

Elke dag een beetje beter

Joris van de Lindeloof is trots op de resultaten die onderwijsteams behalen met het instrumentarium van MBO15. “We hebben een mooi trackrecord.” Er komen dit jaar minder kansloze jongeren de arbeidsmarkt op dan vijf of tien jaar geleden. Zo’n belangrijke maatschappelijke verbetering valt niet op het conto te schrijven van een enkele organisatie, maar toch.

Teams in hun kracht zetten

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt niet alleen met de kwaliteit van individuele docenten, vindt MBO15-projectleider Hans van Honk, maar vooral bij de kwaliteit van docententeams. “Als docenten onvoldoende samenwerken, ervaart de student geen goede opleiding.” Hoe weet je dat je het goed doet? Die vraag is een belangrijk uitgangspunt in de kwaliteitsverbetering

Simpele tools zorgen voor de mooiste gesprekken

Op ROC de Leijgraaf begeleidde Tom Brouwer twee grote en meer dan twintig kleine projecten. ”Verbeteringen vasthouden vergt draagkracht vanuit de hogere regionen van de organisatie.” WAT DOET U? “Ik werk bij ROC de Leijgraaf als bedrijfskundig adviseur en projectleider. In de afgelopen jaren heb ik twee grote en twintig kleinere verbeterprojecten begeleid.” WAT LEVERT

Zelf voor de groep leren staan

Studenten die willen beginnen aan het CIOS in Sittard krijgen direct duidelijkheid van het team waarin sportdocent Yves Borghouts werkt. “Als lesgeven je niet bevalt, val je bij ons door de mand.” Wat is uw vak?

Gevoelens onderbouwen met data

MBO15 bracht het onderwijsteam van de CIOS-opleiding van Leeuwenborgh een nieuwe manier van denken bij. “Het is belangrijk om problemen niet alleen te beschouwen vanuit de onderbuik”, zegt Ron Eijkenboom. Een filmpje van rafters, skiërs en voetballers is heel geschikt om studenten warm te maken voor een sportopleiding. Toch is het is niet de beste

Feedback studenten maakt onderwijs beter

Op het ID College zijn de slagingspercentages van verschillende opleidingen met hulp van MBO15 verhoogd. Intake en stagebegeleiding verbeterden, vertelt Gijs Vlieland, en lessen hebben tegenwoordig een vaste opbouw. Bewuste keuzes maken in plaats van schieten met hagel in de hoop iets te raken. Dat is de kern van de MBObeter-methodiek volgens Gijs Vlieland, directeur

Er wordt minder geklaagd

Op het CIOS van Rijn IJssel in Arnhem verloste het team van sportdocent Maurits van de Weijer studenten van veel papieren rompslomp. Wat is uw vak? “Ik geef jaarlijks les aan zo’n 150 studenten die worden opgeleid tot sport- en bewegingsleider of -coördinator. Studenten leren sportlessen geven, toernooien en evenementen organiseren en ze krijgen inzicht

Dinerwedstrijd enthousiasmeert studenten

Rijn IJssel heeft het onderwijs interessanter gemaakt. Deze nieuwe manier van leren brengt studenten in een andere stand, zegt Dave van Antwerpen. Gebrek aan variatie. Saaie lesstof. Lange dagen vol theorie. Die problemen zag procesbegeleider Dave van Antwerpen terug in alle vijf de verbetertrajecten die hij doorliep bij Rijn IJssel, een ROC met vestigingen in

Losse eindjes verbinden heeft succes

De opleiding tot Financiële Beroepen van Rijn IJssel is in de afgelopen jaren uit een diep dal geklommen. Heldere doelen stellen en zichtbaar maken of die worden bereikt was volgens Jeroen Maree een kritische succesfactor. Bij elkaar in de klas kijken. Gezamenlijk bespreken wat er belangrijk is in een opleiding. Onderling afspreken wie welke onderwerpen

De regie in eigen hand

MBO15 hielp teams van Rijn IJssel om zich te focussen op haalbare verbeteringen. “Mensen hadden de neiging om de oorzaak bij de hele wereld te leggen”, zegt Kitty Oirbons. “Behalve bij zichzelf.” Een tik op de vingers van de Onderwijsinspectie. Dat was in 2011 voor Rijn IJssel de aanleiding om aan de slag te gaan

Leren knippen is voor kappersstudent niet genoeg

Studenten moeten op een kappersopleiding meer leren dan knippen alleen, vindt Henk Teeuwen. Dat besef heeft bijgedragen aan een spectaculaire verhoging van het percentage kappersstudenten dat op het Nova College een diploma haalt. ‘Ik ben kapper’. Dat antwoord gaven sommige docenten van het Nova College een paar jaar geleden toen hen gevraagd werd naar hun

Sterk onderwijsteam kan altijd beter

MBO15 bood Johan Soer de gereedschappen om scherp in beeld te brengen waar de opleiding Laboratorium- en Procestechniek BBL nog soepeler kon verlopen. “Iedereen was bereid om een tandje bij te zetten.” Met een slagingspercentage boven de 70 procent was de opleiding Laboratorium en Procestechniek (L&P) van ROC van Twente niet de meest voor de

Verbeteren is Mensenwerk

Stabielere roosters, betere examens en meer studenten met een diploma. Dat zijn volgens Ed van den Berg de belangrijkste resultaten van zes verbetertrajecten die onderwijsteams van het Nova College hebben afgerond. Je kunt lang spreken over het kappersbestaan, maar het werkt beter om studenten te laten voelen wat het vak inhoudt. Dat is het idee

Gestructureerde aanpak smaakt naar meer

Met een uitval van iets boven de 4 procent behoort ROC van Twente tot de groep mbo-instellingen met de laagste uitval van Nederland. MBO15 droeg ook bij aan de strijd tegen schooluitval, zegt Remco Meijerink. Bestuurslid Remco Meijerink van ROC van Twente zegt het met enige trots. Op een conferentie in Helsinki mocht zijn onderwijsinstelling

Ruimte voor eigen overtuigingen

Onderwijsteams op ROC de Leijgraaf hebben procesmatig leren denken. Dat helpt om te voldoen aan eisen van buitenaf, zegt Peer van Summeren. Het helpt ook om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten. Geef het onderwijs niet alleen een set nieuwe regels en wetten, bied ook de instrumenten om aan die wetten te voldoen.

Het perfecte kastje

Een onvoldoende beoordeling van de Inspectie ten aanzien van het aandachtsgebied kwaliteitsborging, was voor ons de aanleiding om met het team koude- en installatietechniekeen MBObeter traject te starten. Er was in ons team ten aanzien van kwaliteitsborging op dat moment nog veel onbegrip. Onbekend maakt tenslotte onbemind. In de woorden van één van de docenten:

Aan de slag!

Door: Henri Verheij, teamleider Zorg en Welzijn Velp, ROC A12 Uit het medewerkersonderzoek van voorjaar 2015 blijkt een lage tevredenheid binnen team Zorg en Welzijn. Voor een aantal zorgopleidingen was het rendement in 2013-2014 lager dan de inspectienorm. Rollen en verantwoordelijkheden zijn binnen het team niet altijd duidelijk en de verschillende onderwijsprocessen zijn niet altijd

Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde

Bovenstaand motto vormt voor veel scholen en ook voor Nova College de kern van de strategische plannen. In praktijk werd de student bij het roosteren van onderwijs niet altijd centraal gesteld. Nova College Planetenlaan wilde hier graag verandering in brengen en startte onder begeleiding van John Verver van UPD een ROOSTERbeter project. Het project startte

Ontwikkeling als vanzelfsprekend

Enkele weken geleden zat ik samen mijn dochter op woensdagmiddag een boterham te eten. Het moment om even te kletsen en de bewuste vraag te stellen: Hoe was het op school vandaag? Ze vertelde me dat ze vandaag in de klas een ‘bordsessie’ hadden gehad. Geïnteresseerd vroeg ik haar wat dat is, een ‘bordsessie’. Vol

Met een gedragen aanpak de onderwijskwaliteit verbeteren bij ROC Mondriaan

Door Bob Schut, onderwijsmanager team Horeca, ROC Mondriaan Toen de Inspectie begin 2014 onderzoek deed naar de Staat van de instelling werden de kwaliteitsgebieden examinering en kwaliteitsborging slecht respectievelijk onvoldoende beoordeeld. Daarnaast lagen de opbrengsten (jaar- en diplomaresultaat) in drie van de vier afgelopen schooljaren onder de norm van de Inspectie. Dit was een directe

ICT College Zadkine herwint zelfvertrouwen

Op en top gereed. Dat was opleidingsmanager Peter de Jager toen vorig jaar de Onderwijsinspectie op bezoek kwam bij het ICT College Zadkine in Rotterdam. De Jager gaf een korte presentatie, een uitzonderlijk en slim begin van een inspectiebezoek. In een kamer met uitzicht op de Rotterdamse haven, liet hij op deze ochtend in november

Cios Sittard uit de problemen

Een filmpje van rafters, skiërs en voetballers is heel geschikt om studenten warm te maken voor een sportopleiding. Toch is het is niet de beste manier om ze binnen te halen. “Studenten die zo’n filmpje zagen waren meteen verkocht”, vertelt opleidingsmanager Ron Eijkenboom van de CIOS-opleiding van ROC Leeuwenborgh in Sittard en Venlo. “Maar ze

Onderbouwd focus bepalen

door Geertje van de Wouw – ROC Tilburg, afdeling Marketing en Communicatie De School voor Welzijn wil de werkdruk aan gaan pakken. Hoe ze dat doen en wat voor effect dat heeft, vertelt Ellen Mouwen, team-coördinator én projectleider voor dit project. “We liepen niet echt heel specifiek tegen iets aan. We werken heel hard en