Businesscase Onderwijs - Onderbouwd de focus bepalen

Onderbouwd focus bepalen

Onderderwijsrendement in praktijk
door Geertje van de Wouw – ROC Tilburg, afdeling Marketing en Communicatie

De School voor Welzijn wil de werkdruk aan gaan pakken. Hoe ze dat doen en wat voor effect dat heeft, vertelt Ellen Mouwen, team-coördinator én projectleider voor dit project.

beter onderwijs minder werkdruk

“We liepen niet echt heel specifiek tegen iets aan. We werken heel hard en goed vind ik, maar binnen ons team ervaren we wel veel werkdruk. Dat willen we anders. Daarom zijn we gestart met een Verbetergroep Onderwijs. Daarin zit ik samen met 6 collega’s. We willen binnen onze school efficiënter, meer lean gaan werken. We hebben het rotsvaste geloof dat dat ons onderwijs beter maakt, dat dat meer tevredenheid oplevert bij medewerkers én studenten.“

Hoe pakken jullie dit aan?

“Met de methodiek van MBObeter light. We zijn begonnen met het in kaart brengen van ons hele onderwijs. Vanaf het moment dat de student zich aanmeldt tot hij 3 jaar later zijn diploma heeft. Wat er in die tussenliggende periode gebeurt, dat hele proces, dat hangt nu op een muur van een van onze werkkamers.“

We willen binnen onze school efficiënter, meer lean, gaan werken met het rotsvaste geloof dat dit ons onderwijs beter maakt en dat het meer tevredenheid oplevert bij medewerkers én studenten.

“We hebben in kaart gebracht welke processen goed verlopen, waar knelpunten liggen en waarvoor we allemaal formulieren gebruiken. Dat doen we met gekleurde stickertjes. Omdat we alles visueel maken, kunnen we heel goed zien waar knelpunten zitten en waar iets in het proces makkelijk mis kan gaan. Wat we ook kunnen zien, is dat bepaalde knelpunten tot een bepaalde taak horen. Zo zijn slb’ers belast met veel zaken.”

En nu je de knelpunten weet?

“Gaan we heel onderbouwd bepalen waar onze focus ligt. Dan schrijven we een plan en formuleren de verbeteringen. Daarna gaan we dit borgen in het team. We moeten ervoor zorgen, dat we alles wat we bedenken aan verbeteringen ook echt uitvoeren. Hoe gaan we dat implementeren? Hoe gaan we collega’s meenemen? En dat is een hele uitdaging, om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen.”

En als dat klaar is? “Dan zijn we zover dat we blijven verbeteren zoals we dat nu doen. In een continue proces, verankerd in onze verbeterplannen. Duurzaam verbeteren dus!”