UPD - Norbert Ren

Norbert Rens

Projectmanager, Black Belt in Lean, onderwijskundig specialist

Ik ken het onderwijs van binnenuit. Ik heb gewerkt in het mbo en hbo als docent, teamleider, projectleider en als intern adviseur. Ik begrijp de dilemma’s van alle betrokkenen. Ik zie onverwachte verbanden, mogelijkheden en laat mensen daarmee aan de slag gaan. Verbeteren is vooral samen op pad gaan om tot goede antwoorden te komen met de leerling en het werkveld voor ogen.

Wat doe je bij UPD?

Ik ondersteun onderwijsinstellingen bij het verbeteren van hun onderwijs. Kritiek van de Onderwijsinspectie kan daarvoor een aanleiding zijn. Mensen weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Ik help ze om oplossingen te bedenken en om te focussen: welk probleem gaat een team als eerste oplossen. Soms helpt het als mensen eens mee kunnen kijken bij collega’s die zaken optimaal op orde hebben. Dan regel ik bij een andere instelling een kijkje in de keuken.

Ik help mensen ook nut en noodzaak combineren. Een voorbeeld. Als docent moet je tegenwoordig veel vastleggen, want je moet je verantwoorden richting inspectie, ouders en leerlingen. Daar is geen ontkomen aan. Zorg er dan voor dat je de goede dingen vastlegt, zodat op een school bijvoorbeeld alle betrokkenen inzicht hebben in de persoonlijke situatie van leerlingen. Dan voldoe je aan de regels en zorg je ervoor dat leerlingen daar profijt van hebben.

Mensen zien groeien is het mooiste wat je kunt meemaken.

Waar ben je trots op?

Dat ik mensen in het onderwijs help om zich te realiseren dat ze veel kunnen en meer invloed hebben dan ze dachten. Mensen bedenken hun eigen oplossingen voor problemen en voeren die ook echt door. Zo heeft een schoolteam voor een kappersopleiding onder onze begeleiding de intake voor studenten helemaal opnieuw ingericht, zodat studenten een veel realistischer beeld krijgen van het vak. Ze hebben zelf de verbeteringen bedacht en voeren die zelf door. Ik word heel erg blij als ik zie dat mensen dan ook nog eens kritisch naar zichzelf kijken en vaststellen dat het een volgende keer nog beter kan.

Wat vind je leuk aan het onderwijs?

In de 3 of 4 jaar dat studenten een mbo of hbo-opleiding volgen zie je dat ze een enorme groei doormaken. Zowel persoonlijk als in hun toekomstige beroep. Het is mijn drijfveer om die groei waar mogelijk te ondersteunen. Mensen zien groeien is het mooiste wat je kunt meemaken.

Hoe ben je bij UPD terecht gekomen?

Ik heb gewerkt in het mbo en hbo. Als eerstegraads docent gaf ik vakken als organisatiemanagement, communicatie en adviesvaardigheden. Je ziet studenten groeien in hun vakinhoudelijke kennis, maar ik wilde het breder aanpakken. Als mentoren, loopbaanbegeleiders, stagebegeleiders en docenten goed samenwerken, dan is de kans groter dat kinderen hun opleiding voltooien en dat ze ook een persoonlijke groei kunnen doormaken. Daarvoor is het belangrijk dat alle mensen rondom een student of leerling goed samenwerken. Als teamleider en intern adviseur heb ik die samenwerking verbeterd, in het belang van de student of leerling. Als consultant voor UPD ben ik in een bijzondere positie om anderen daarmee te helpen.

  • Kijk voor een uitgebreider profiel op LinkedIn
  • Neem direct contact op met Norbert via mail of telefoonnummer 020 345 30 15