UPD - Onderwijs - Leer studenten kijken met de klantbril op

Leer studenten kijken met de klantbril op

Keuzedeel Lean & Creatief

De kennis die mbo-studenten vandaag opdoen is morgen alweer minder waard. De ontwikkelingen gaan snel. Klanten en burgers worden steeds veeleisender en technologische innovatie zorgt voor grote verschuivingen op de arbeidsmarkt. Hoe kun je als mbo-school jongeren dan op de toekomst voorbereiden?

Het mbo kent vanaf dit schooljaar keuzedelen: vergelijkbaar met minoren in het HBO. Een unieke kans om die technologische ontwikkelingen en verschuivingen op de arbeidsmarkt in de opleiding op te nemen.

Leren kijken met de klantbril

Het keuzedeel Lean & Creatief levert een bijdrage aan het antwoord. Binnen Keuzedeel Lean & Creatief leren studenten om na te denken over vragen als: voor wie maken we dit product? Of, als het om een dienst gaat: aan wie leveren we deze dienst eigenlijk? Wat wil deze klant, patiënt, cliënt, burger of student eigenlijk exact van ons? Waar betaalt hij of zij voor? Hoe kunnen we dat zo slim mogelijk met elkaar maken en leveren tegen de juiste prijs, op het juiste moment, tegen de juiste kwaliteit? Dit zijn erg belangrijke vragen omdat—hoe logisch dit ook klinkt—het in de praktijk vaak helemaal niet zo duidelijk is en er veel verspilling zit in het maken en leveren van producten en diensten aan klanten. Het leren kijken met de klantbril is dan ook een belangrijk onderdeel van het keuzedeel.

keuzedeel-lean

Kritisch, creatief en probleemoplossend

Het keuzedeel leert studenten kritisch, creatief en probleemoplossend te denken. In samenwerking met collega’s voeren ze vervolgens verbeteringen door waar de klant en dus ook het bedrijf bij gebaat zijn. Studenten krijgen een set aan Lean-gereedschap aangereikt om op gestructureerde wijze te analyseren, te meten en verbeteringen door te voeren. Dit vergt flexibiliteit en wendbaarheid. Daar wordt in het keuzedeel aan gewerkt met uiteenlopende creatieve werkvormen en technieken.

Het keuzedeel is op verzoek van onder andere Fujifilm, Asml, Heineken en Huijbregtsgroep ontwikkeld in een samenwerkingsverband van ROC de Leijgraaf, Koning Willem I College, Helicon opleidingen en UPD.

De toetsingskamer heeft keuzedeel Lean & Creatief inmiddels vastgesteld. Dit betekent dat het keuzedeel per schooljaar 2016-2017 voor niveaus 2, 3 en 4 én alle sectoren beschikbaar zal zijn.


Wilt u meer informatie over de inhoud van keuzedeel Lean & Creatief?

In 2017 organiseert UPD een tweetal informatie bijeenkomsten om het keuzedeel nader toe te lichten.

Wilt u nu al meer informatie? Neem dan contact op met Joris van de Lindeloof, Directeur Onderwijs bij UPD via nummer 020 345 30 15 of met John Schobben, bestuursadviseur ROC De Leijgraaf via nummer 088 017 7787 of john.schobben@leijgraaf.nl.