Lean Opleidingen voor het Onderwijs | Direct toepasbaar

Lean opleidingen voor het Onderwijs

Waar Lean principes en de dynamiek van het onderwijs hand in hand gaan

Lean is wereldwijd bekend één van de meest toegepaste filosofieën om te werken aan het reduceren van verspilling en het verhogen van de klantwaarde. Lean kent de oorsprong weliswaar in een productie-omgeving (Toyota), maar het gedachtegoed is net zo goed toe te passen binnen het onderwijs. Wij helpen onderwijsinstellingen daarbij door onze Lean opleidingen sectorspecifiek aan te bieden.

Lean opleidingen voor het Onderwijs

Door onze Lean opleidingen specifiek te maken voor het onderwijs, maken we de kennis direct toepasbaar voor de deelnemers. Zo leren zij tijdens de opleiding direct hoe ze de kennis kunnen inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren, de studententevredenheid te verhogen en het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de markt.

Dezelfde kennis, andere toepassing

Werken volgens de Lean filosofie is in essentie een verandering van kijken en denken. Medewerkers gaan hetzelfde werk met een andere bril op bekijken en gaan denken in termen van klantwaarde, verspilling en continu verbeteren. Hoe deze andere manier van werken en denken wordt vormgegeven kan per werkomgeving verschillen, zonder afbreuk te doen aan de achterliggende principes.

Met deze overtuiging in het achterhoofd hebben we onze Lean opleidingen ingericht voor het onderwijs. Hierin houden we rekening met de dynamiek binnen onderwijsinstellingen. We houden bijvoorbeeld rekening met het feit dat een onderwijsinstelling niet alleen een traditionele ‘klant’ heeft (de student), maar ook rekening moet houden met externe stakeholders (de inspectie). Daarbij houden we rekening met de samenwerkingsvormen, waarbij docententeams niet op dagdagelijkse basis samenwerken. En we houden rekening met de dynamiek tussen het primaire proces en de ondersteunende diensten.

Kortom, in onze Lean opleidingen voor het onderwijs combineren we de taal en dynamiek van het onderwijs met de achterliggende principes van de Lean filosofie. Het resultaat zijn direct toepasbare opleidingen die meteen bijdragen aan verbeterde resultaten binnen de onderwijsinstelling.

Maatwerkopleidingen bij Saxion

Voor Saxion hebben we onze Orange Belt in Lean volledig aangepast aan de wensen en behoeften van Saxion. De inhoud is aangepast naar de werkomgeving van de deelnemers en de lesvormen zijn in lijn gebracht met de wensen van de hogeschool.

Lees hier meer over de ervaring van Saxion

Herkenbaar en direct toepasbaar

Onze sectorspecifieke opleidingen onderscheiden zich op 2 aspecten:

1. Herkenbare voorbeelden

Voorbeelden zijn cruciaal in het leerproces van veel deelnemers. Daarom gebruiken we in onze opleidingen vaak praktijkvoorbeelden. Door de kennis te verpakken in een voorbeeld, prikkelen we het voorstellingsvermogen van deelnemers, waardoor de theorie logischer wordt en de kennis beter beklijft.

In onze opleidingen voor het onderwijs gebruiken we zoveel mogelijk herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Dat doen we enerzijds door onderwijs-specifiek trainingsmateriaal te gebruiken. Maar anderzijds vertrouwen we hiervoor op de kennis en ervaring van onze trainers. Door hun ervaring en kennis in de sector, begrijpen ze de uitdagingen binnen het onderwijs en kunnen dus ter plekke voorbeelden aanhalen die direct herkenbaar zijn voor de deelnemers.

2. Direct toepasbare kennis

Dat onze trainers de kennis van Lean direct kunnen toepassen op het onderwijs versterkt het leerproces. Maar we verwachten ook dat de deelnemers de geleerde vaardigheden ten uitvoer kunnen brengen. Je hebt tenslotte pas écht iets geleerd als je het ook in jouw praktijk kunt toepassen. En daar helpen we onze deelnemers mee. Tijdens de Lean opleidingen voor het onderwijs maken we daarom direct de vertaalslag naar de werkomgeving van de deelnemers. We laten ze de kennis dus direct toepassen. En daar helpen we ze bij, tijdens en na de opleiding.

Trainers met track record in het onderwijs

De kracht van onze opleidingen zit in de praktische toepasbaarheid van de kennis die we deelnemers geven. Onze trainers moeten dus niet alleen de kennis van Lean bezitten en over kunnen brengen, ze moeten de deelnemers kunnen helpen om het toe te passen op hun eigen praktijk. Voor de Lean opleidingen voor het onderwijs is dat niet anders. Daarom worden deze opleidingen enkel gegeven door trainers die ruime ervaring hebben met continu verbeteren binnen een onderwijsomgeving.

Bij UPD hebben we meerdere trainers die het onderwijs écht begrijpen om dat ze er al jarenlang actief in zijn. We hebben hier helaas niet de ruimte om ze allemaal voor te stellen. Maar om een beeld te geven van de ervaring van onze trainers, stellen we hieronder Lejla en Jan voor.

Lejla Brouwer – Hadžialić

Lejla Brouwer

Na 10 jaar in diverse managementfuncties te hebben gewerkt is Lelja overgestapt naar het onderwijs. Na ruim 13 jaar als onderzoeker, docent en projectleider actief te zijn geweest, is de afgelopen jaren als trainer en consultant actief bij UPD.

In deze rol combineert ze haar kennis van Lean met haar ervaring in het onderwijs om onderwijsinstellingen te helpen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Jan Heijneman

Jan Heijneman

Iedere Lean Professional kan de Lean theorie uitleggen. Maar er zijn er maar weinig die zo ver boven de materie uitstijgen dat ze het op ieder niveau toepasbaar kunnen maken. Jan kan dit als geen ander.

In de afgelopen jaren is Jan veelvuldig actief geweest binnen het onderwijs, bijvoorbeeld bij Maastricht University en NHTV Breda. Door zijn ruime ervaring binnen het onderwijs en de vaardigheid om de meest complexe kennis toepasbaar te maken, maakt hij Lean toepasbaar voor iedereen binnen de onderwijsinstelling. Van directie tot de werkvloer.

Primaire proces en ondersteunende diensten

De kracht van Lean is dat het voor ieder onderdeel van de instelling waardevol is. En, voor het beste resultaat ook door de hele organisatie omarmd wordt. Bij het ontwikkelen van de Lean opleidingen voor het onderwijs hebben we hier rekening mee gehouden. Dat betekent dat de inhoud van de opleidingen is toegespitst op de hele onderwijsinstelling, van het primaire proces tot de ondersteunende diensten.

We zien in de dagelijkse praktijk dat de verschillende onderdelen binnen een onderwijsinstellingen ieder een eigen dynamiek hebben op het gebied van resultaatgebieden, werkvorm en samenwerking. Maar, wat ze gemeen hebben is dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de waarde die de instelling levert voor de student. In onze opleidingen erkennen we de verschillen en laten we deelnemers zien hoe ze gezamenlijk kunnen werken aan de missie van de onderwijsinstelling.

Contact

Karen Fraser UPD

Meer weten over onze onderwijs-specifieke Lean opleidingen? Neem contact op met Karen Fraser via onderstaande gegevens, zij vertelt er graag meer over:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: contact@upd.nl