UPD - Joris van de Lindeloof

Joris van de Lindeloof

Directeur

De ambitie van onze klanten is ons vertrekpunt. Het gaat niet om de aanpak en instrumenten van UPD, maar om de problemen waar onderwijsinstellingen mee worstelen.

Wat speelt er in de sector? Welke veranderingen zien scholen of instellingen op zich afkomen? Welke politieke wind waait er? Wie zijn nu eigenlijk de klanten van het onderwijs en welke eisen stellen zij aan kwaliteit? We volgen ontwikkelen nauwgezet en spreken de taal van de sector. Zo helpen we instellingen om in een snel veranderende omgeving hun ambities te verwezenlijken.

Verandering

Veranderende toezichtkaders van de Onderwijsinspectie, nieuwe beleidsplannen en een arbeidsmarkt die sterk in beweging is grijpen diep in bij onze klanten. De inspectie geeft ruimte, maar alleen als een instelling aantoont dat zaken onder controle zijn. Bedrijven willen goed opgeleide studenten in een steeds veranderende arbeidsmarkt. Van scholen wordt verwacht dat ze goed inspelen op moderne, steeds mondigere leerlingen. De bedrijfsvoering moet modern, klantgericht en efficiënt zijn. Wij maken scholen wendbaar, zodat ze blijvend tegemoet kunnen komen aan de eisen van leerlingen, het ministerie, bedrijven en andere stakeholders.

Onze experts zijn ondernemende mensen met hart voor het onderwijs

Passie

Wij helpen indirect jonge mensen. Kinderen zijn kansrijker als ze met een diploma van school af gaan. Iedere extra leerling die mede door onze verbeterprojecten de eindstreep haalt, heeft een betere uitgangspositie voor arbeidsmarkt of vervolgopleiding. Dat is van betekenis voor de toekomst van Nederland.

Resultaat

Onze experts zijn ondernemende mensen met hart voor het onderwijs. Ze treden graag buiten de gebaande paden. Ze luisteren. Traditionele adviesbureaus schrijven nogal eens rapporten over hoe het beter zou moeten of kunnen, wij zorgen voor resultaat. We helpen organisaties om hun ideeën voor verbetering waar te maken. Dat doen we in het mbo, maar ook in het voortgezet, hoger en volwassen onderwijs. De problemen zijn vaak sterk vergelijkbaar. En we helpen niet alleen als er problemen zijn. Ook instellingen die de ambitie hebben om excellent te worden ondersteunen wij graag.

  • Kijk voor een uitgebreider profiel op LinkedIn
  • Neem direct contact op met Joris via mail of telefoonnummer 020 345 30 15