Interim Managers Verbetercultuur

Tijdelijke management kracht

Voor een goede borging (PDCA) van onderwijskwaliteit en het introduceren van een cultuur van continu verbeteren is een interne leider noodzakelijk. Iemand die verbetering van de onderwijskwaliteit continu stimuleert, iemand die kwaliteit borgt en iemand die de kwaliteitsborging op alle niveaus ontwikkelt.

Soms ontbreekt het aan zo iemand. Omdat de kennis en ervaring of de overtuiging binnen uw organisatie (nog) niet voldoende aanwezig is. Of simpelweg omdat niemand binnen zijn of haar functie tijd lijkt te hebben voor deze taak.

Het inhuren van een Interim Manager Verbetercultuur van UPD is dan dé oplossing. Onze interimmers nemen met passie de taak op zich om een verbetercultuur te introduceren. Gedurende een interim traject leert uw organisatie om zelfstandig verder te werken aan het verbeteren en borgen van processen en het ontwikkelen van een verbetercultuur. Onze Interim Manager Verbetercultuur functioneert als (adjunct) directeur of teamleider. Deze resultaatverantwoordelijke Interim Manager wordt dan (tijdelijk) onderdeel van de onderwijsorganisatie.

Waarom UPD?

UPD beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundige interim managers met ervaring op gebied van continu verbeteren in diverse onderwijssectoren. Onze mensen combineren onderwijservaring met een krachtige persoonlijkheid. Ze kenmerken zich door hun analytisch vermogen en pragmatische aanpak. Ze maken zich de problematiek van uw instelling snel eigen waarna ze met heldere oplossingen werken aan de doelstellingen van uw organisatie.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via: 020-3453015 of Join@upd.nl.