Idelette Klein Koerkamp

Projectmanager

Ik train mensen in het gebruik van de tools en technieken van het continu verbeteren en ik begeleid ze bij de toepassing ervan op de eigen werkplek. Ik doe dat in het onderwijs, maar ook bij banken, verzekeraars en andere dienstverlenende bedrijven. De combinatie van leren en toepassen werkt. Organisaties zien direct resultaat en voor onze cursisten is het een effectieve manier van leren. Mensen raken enthousiast als ze onze tools, trucs en technieken toepassen in hun eigen werkomgeving.

Wat heb je met het onderwijs?

Onderwijs betekent dat je nu investeert in mensen om daar op een veel later moment rendement uit te halen. Dat geldt voor studenten, maar ook voor de maatschappij. Dat maakt het zo relevant om in deze sector te werken. Het werken met mensen die passie hebben voor hun vak verhoogt bovendien het werkplezier, maar die mensen zie ik ook in andere sectoren.

Wat deed je eerder?

Ik ben begonnen bij een zorgverzekeraar, heb de overstap gemaakt naar bank-verzekeraar Aegon en daarna gewerkt voor Waternet, een gemeentelijk en privaat bedrijf dat water zuivert en levert.

In mijn werk stond klanttevredenheid en het verbeteren van processen altijd voorop. Het mooie aan mijn overstap naar UPD is dat iedereen hier een passie heeft voor verbeteren: goed nadenken over de strategie, over de kant die je op wilt met een bedrijf en die richting vertalen naar het werk van alledag.

Zo wil het mbo-college waar ik nu werk een slagingspercentage behalen van twee procentpunt boven het Nederlands gemiddelde. Voor leerkrachten heeft zo’n beleidsdoelstelling een stoffig karakter. ‘Laat ons nu maar lekker met studenten bezig zijn’, denken zij misschien. Dan is het mooi om zo’n doelstelling concreet te maken. Van het slagingspercentage maak je aan het einde van het jaar de balans op, maar je kunt ook indicatoren ontwikkelen die ervoor zorgen dat een leerkracht sneller zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Daar werken we aan.”

Wat breng je extra?

Vanuit mijn ervaring bij andere bedrijven voel ik aan hoe veranderingen vallen binnen een organisatie. Wat roept weerstand op, en hoe ga je daar mee om. Het gaat er niet om dat ik kant-en-klare oplossingen paraat heb, maar ik denk mee, probeer een sparringpartner te zijn. Dan is het goed dat je zelf met de voeten in de klei hebt gestaan.

Wanneer ben je trots?

Als mijn klanten trots zijn op het resultaat. Als ze er vertrouwen in hebben, dat een verbetering houdbaar is op de lange termijn. Het moet meer zijn dan een verandering in de kantlijn. Liefst zet ik met mijn bijdrage een verandertraject in gang, dat veel groter is dan ik zelf. Mensen doen het zelf. Het is mooi als je ziet dat veranderingen zich vanuit een klein begin door de hele organisatie verbreiden.

  • Kijk voor een uitgebreider profiel op LinkedIn
  • Neem direct contact op met Idelette via mail of telefoonnummer 020 345 30 15