Stappenplan in plaats van intuïtie

Onderwijsrendement in praktijk
Door Frans Bosboom, Onderwijskundig teamleider ID College – domein Economie Frans Bosboom - ID College

“Onder begeleiding van UPD heeft ons team een verbeterplan ontwikkeld voor een van onze opleidingen. UPD begeleidde ons aan de hand van de methode MBObeter Light.

Je wilt altijd de kwaliteit van je onderwijs verbeteren en hogere rendementen behalen. In de haast van alle dag deed ons team dat vaak op intuïtie en vaak tussen alle drukke werkzaamheden door. MBObeter Light geeft de mogelijkheid om dat op een gestructureerd, transparante en efficiënte wijze te doen. Via een vooraf duidelijk opgesteld stappenplan gingen we onder begeleiding van UPD aan de slag.

We definieerden eerst de probleemstelling, de doelstelling en de scope. Alle teamleden hadden daardoor hetzelfde voor ogen. Daarna hebben we diverse actoren gemeten. Alle teamleden weten dan wat en hoe je meet. In de analyseerfase gingen we op zoek naar belangrijke oorzaken van het probleem en brachten we focus aan.

In de daaropvolgende verbeterfase maakten we keuzes en formuleerden we verbeteringen in een verbeterplan. Het prettige hiervan is dat klip en klaar is welke acties ondernomen moeten worden in de schoolorganisatie, in het domein en in het team (borgfase). Je verbetert als team alleen onderdelen waarop je invloed hebt.

Als team hebben we ervaren dat je er voldoende tijd in moet stoppen; samen moet je je committeren aan de aanpak van MBObeter Light. Als je dat doet, werk je onder zeer professionele, en wanneer dat nodig is sturende begeleiding in een veilige, prettige sfeer aan een verbeterplan dat heel duidelijk laat zien welke acties in de diverse lagen van de school ondernomen moeten worden om het onderwijs te verbeteren.

De samenwerking met UPD hebben wij als warm, professioneel en zeer prettig ervaren. We zijn trots op het plan dat we ontwikkelden. Daarnaast hebben we ook veel geleerd en heel vaak gelachen.”