UPD - Onderwijs - Het perfecte kastje

Het perfecte kastje

Kwaliteitsborging

ZadkineEen onvoldoende beoordeling van de Inspectie ten aanzien van het aandachtsgebied kwaliteitsborging, was voor ons de aanleiding om met het team koude- en installatietechniekeen MBObeter traject te starten. Er was in ons team ten aanzien van kwaliteitsborging op dat moment nog veel onbegrip. Onbekend maakt tenslotte onbemind. In de woorden van één van de docenten: ‘Je hebt een perfect kastje gemaakt, je bent alleen vergeten op te schrijven hoe je dat gedaan hebt.’ Dat kwaliteitsborging wel meer behelst dan alleen opschrijven hoe je iets gedaan hebt én dat er eigenlijk ook wel het nodige te verbeteren viel aan het ‘kastje’ werd gedurende het traject voor alle betrokken docenten glashelder.

In het schooljaar 2015/2016 hebben we, onder begeleiding van Govert-Jan van Wijk van UPD, met een team van docenten gewerkt aan het ontwikkelen van een effectieve manier om invulling te geven aan kwaliteitsborging. Parallel hebben we aan de hand van de MBObeter aanpak een grondige evaluatie gedaan van het onderwijsproces in de volle breedte.

Opstellen verbeterplan

Het opstellen van het verbeterplan was voor de werkgroepleden in eerste instantie een erg abstracte bezigheid. Door de docenten te laten oefenen met een voorbeeld uit hun eigen praktijk (een stappenplan voor het vervangen van een cv-ketel) werd het opstellen van een verbeterplan voor de thema’s bij het onderwijsproces een stuk behapbaarder en begrijpelijker.

Kwaliteitsborging

De laatste bijeenkomsten hebben we met elkaar onze ambitie op het gebied van kwaliteitsborging vastgelegd en afspraken gemaakt over hoe wij daar invulling aan gaan geven. Mede dankzij de ter zake kundige begeleiding van UPD hebben we iets abstracts als kwaliteitsborging ons eigen gemaakt.

Resultaat

Inmiddels is ook duidelijk dat we in juni 2016 glansrijk door de inspectie zijn gekomen op het gebied van kwaliteitsborging. We zijn uitermate tevreden met het proces en het resultaat hiervan.

Armand Langendoen
Teamleider Zadkine